Graficke pismenko Na rohu dnešního Masarykova náměstí stála radnice od roku 1532. Současný objekt (jeho starší, severní část) byl podle projektu J. Gutensohna (nebo B. Gruebera) postaven roku 1842 jako jedna z prvních novogotických staveb v českých zemích. Po předání radnice okresnímu soudu roku 1871 byla postavena pro potřeby města novější jižní část, dnes sídlo řady soukromých firem.

 
Graficke pismenko Na obou částech budovy jsou dodnes zachovány městské znaky Děčína. Severní část (soud) byla v letech 2004–2005 důkladně opravena.

Text: historie
28.6. 2008 - Ivan Grisa, dle tabule na budově a Kibic - Fišer: Historické radnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1. díl, Libri 2009