Graficke pismenko Stúpa Osvícení, první buddhistická stúpa v Česku, byla postavena a inaugurována v neděli 14. září 2014 v Těnovicích pod vedením Šeraba Gjalcchena rinpočheho a lamy Oleho Nydahla. Inaugurace se zúčastnily tisíce buddhistů z Česka i ze zahraničí. Jde o první stúpu v Evropě, která je sestavena z kamenných bloků bez betonové konstrukce. Je postavena z typicky českého a navíc velmi starého kamene - žuly. Stojí v areálu meditačního centra buddhismu Diamantové cesty. Návštěvníci tu mohou dělat dobrá přání, zatímco obcházejí stúpu po směru hodinových ručiček.

 
Graficke pismenko Stúpy jsou mnohoznačnými symboly. Symbolizují jednotlivé prvky vesmíru a základní živly, svým tvarem připomínají tělo Buddhy sedícího v meditaci a různé druhy stúp odkazují k důležitým událostem v životě historického Buddhy Šákjamuniho. Důležitou součástí stavby stúpy je její naplnění. Je naplněna symboly těla, řeči a mysli všech buddhů, tzn. soškami, texty a relikviemi. Každá stavba stúpy je dokončena až inaugurací - slavnostní ceremonií, kdy je naplněna přáními pro dobro všech bytostí.
 
Graficke pismenko Stúpy jsou svatyně, které slouží jako veřejná místa, kam přicházejí návštěvníci, aby činili přání pro dobro ostatních a meditovali. Smyslem vzdáleně připomínají kapli, avšak jejich vnitřek není přístupný. Na vrcholu je výklenek, v níž je umístěna soška Buddhy. Stúpu návštěvníci obcházejí po směru hodinových ručiček, což má pozitivní vliv na jejich mysl.

Text: historie
20.8. 2016 - Jiří Špaček (s využitím informačních panelů na místě)