Graficke pismenko Nad průjezdem, který z obou stran otvírají lomené portály s profilovaným ostěním jsou dvě klenuté místnosti nad sebou, do kterých vede točité schodiště. Dnes ve věži sídlí Výstavní síň Jiřího Jeníčka, ve které vystavují své práce studenti katedry fotografie pražské FAMU.

 
Graficke pismenko Z okének věže je dobrý výhled na město. Věž je ukončena valbovou střechou s korouhvičkami.

Text: popis
27.2. 2011 - Ivka