Podblanická galerie

Vlašimská brána

Graficke pismenko Novogotická Vlašimská brána byla postavena v rámci úprav zámeckého parku za Karla Viléma Filipa z Auerspergu roku 1846 jako jedna ze tří novogotických vstupních bran (dále Domašínská brána a Znosimská brána).

 
Graficke pismenko Prvními doloženými obyvateli Vlašimské brány byli manželé Čížkovi – Karel Čížek († 1934) dohlížel na pořádek v přední části parku a staral se o věžní hodiny. Poté zde žila rodina Havránkova a Laurova, v letech 1967–1972 sloužila brána jako konspirační místo Státní bezpečnosti (pod krycím jménem Věž). Do r. 1980 sloužila zahradníkům parku jako šatna a sklad, poté zde měl v l. 1980–2006 ateliér vlašimský malíř Mgr. Stanislav Příhoda (*1936).
 
Graficke pismenko V l. 2005–2006 byla Vlašimská brána celkově zrekonstruována městem Vlašim za přispění Evropské unie a r. 2006 zde byla otevřena Podblanická galerie, která přestavuje výtvarná díla profesionálních i amatérských výtvarníků z Podblanicka (obrazy, plastiky, keramiku a další exponáty výtvarníci darovali nebo zapůjčili). Expozice je z části stálá, část se obměňuje v samostatných výstavách. Provozovatelem galerie a dlouhodobým nájemcem Vlašimské brány je Český svaz ochránců přírody Vlašim (ČSOP), který zde naplňuje svůj dlouhodobý program zaměřený na ochranu a péči o přírodní a kulturní dědictví Podblanicka.

Text: historie
24.4. 2012 - http://www.csopvlasim.cz