Městské opevnění v Uničově

Graficke pismenko Na místě původního palisádového opevnění byla do roku 1327 postavena kamenná hradba se čtyřmi branami (severní Šumvaldská, severozápadní Medelská, jihozápadní Litovelská, východní Brničská), Vodní fortnou na jihovýchodě a postupně postavenými 34 baštami. Opevnění bylo zesílováno počátkem husitských válek a na přelomu 15. a 16. století. Město přestálo obléhání husitů 1424 a 1431 i Matyáše Korvína 1468. V letech 1575–85 vznikl před původní hlavní a parkánovou hradbou třetí okruh, sestávající ze zemního valu s armovaným čelem a příkopu. Po dobytí Švédy 1642 vznikl nový zemní val se sedmi raveliny (před všemi pěti vstupy do města a dva navíc), díky tomu se zde švédská posádka ubránila třem útokům císařských vojsk a vytrvala ve městě až do roku 1650. Poslední oprava 1742, před rokem 1767 byly odstraněny dva raveliny, které nestály před branami. Od počátku 19. století opevnění postupně zanikalo. Čtyři brány byly zbořeny v letech 1843–65.

 
Graficke pismenko Zachovaly se úseky hlavní hradební zdi zejména na západě a jihu města, Medelská brána, zbrojnice u Vodní fortny a k hradbě přiložená šatlava.

Text: historie
17.5. 2009 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl 7, Libri 2008