Graficke pismenko První písemné zmínky o zdejším dvorci jsou z let 1169 a 1192, kdy je zde uváděn Ctibor z Chyš, příslušník neznámého vladyckého rodu. Hrad, který vznikl přestavbou původní vladycké tvrze často měnil majitele. V roce 1467 byl hrad dobýván a pobořen vojsky krále Jiřího z Poděbrad, protože jeho držitel, Burián z Gutštejna, se přidal k Jednotě zelenohorské, spolku odbojných pánů vedených nejvyšším purkrabím Zdeňkem ze Šternberka. V roce 1471 se Burián z Gutštejna přiklonil na stranu krále Vladislava II. Jagellonského, který roku 1473 „hrad pobořený řečený Chyše s vesnicemi a lidmi“ propustil z manství do přímého držení. Burian hrad obnovil v pozdně gotickém slohu a kolem města nechal vybudovat hradby. Traduje se, že každé z jeho 11 panství muselo vystavět jednu baštu a část hradební zdi. Hradby byly prolomeny dvěma branami, Žlutickou a Žateckou. Dnes se částečně dochovaly příkopy, nepatrné fragmenty zdí, na základech jedné z bašt byla roku 1848 vybudována synagoga. Přesto je městské opevnění Chyše od roku 1958 památkově chráněno.

Text: historie
2.4. 2021 - Milan Caha (zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz)