Graficke pismenko Již v dobách Velké Moravy bylo na místě Beckova slovanské sídliště a začátkem 13. století hrad s podhradím a kostelem. Ve 14. století se Beckov stal významným opevněným trhovým městečkem, které svého času patřilo k sídlům s největším počtem zemanských a vyšších šlechtických rodin v celém Uhersku, jež se zde usadily po útěku z jižních Uher, které obsadili Osmanští Turci. Městečko bylo z východu chráněno hradním bradlem, na něž navazovalo opevnění tvořené vysokou hradbou a příkopem. Do městečka se vstupovalo dvěma branami. Tzv. Horní brána stávala v místě křižovatky kde dnes stojí kaplička se sochou. První doklad o opevnění pochází z roku 1388 a v roce 1389 se vzpomíná městská brána s příkopem. V roce 1631 bylo opevnění opraveno. Již v období renesance byla hradba prolamována okny a později, po ztrátě své obranné funkce v poslední třetině 18. století, i vstupy. Ve 2. polovině 18. století opevnění definitivně ztratilo svůj význam a bylo postupně z velké části odstraněno. Některé pozůstatky hradeb se však dodnes dochovaly v původní výšce. Nejlépe jsou zbytky hradeb viditelné severně od bývalého kláštera františkánů, po pravé straně ulice při hlavní silnici vedoucí od Piešťan na Trenčín.

Text: historie
21.7. 2019 - Luděk Vláčil- zdroj: 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností - Ján Lacika, https://www.pamiatky.sk, http://www.obec-beckov.sk/index.php a další