Graficke pismenko Město Hlučín se rozkládá v nádherně členité slezské krajině, která obklopuje meandrující řeku Opavu, 10 km severozápadně vzdušnou čarou od centra Ostravy.

 
Graficke pismenko Vlastní historické jádro města, které je od roku 1992 vyhlášeno za městskou památkovou zónu, je ve velké míře uchováno a do dnešních dob si zachovalo nejen svůj středověký půdorys, ale i částečně zachované úseky hradeb, které jádro města svíraly.
 
Graficke pismenko Původní kamenné městské hradby se třemi branami, třinácti okrouhlými baštami a příkopem dodnes dokládá dvojitý věnec ulic, mezi nimiž se dochovaly krátké úseky kamenných zdí a několik torz dovnitř otevřených okrouhlých bašt s klíčovými střílnami. Pozůstatky hradeb je dnes možno vidět na severu a severovýchodě města (mezi ulicemi Pode zdí a Na valech), kde také můžeme spatřit dvě z bašt, na jihovýchodě (ulice U bašty), kde je jedna z bašt skryta pohledu ve dvorech domů a na jihu (ulice Hrnčířská), kde opevnění plynule navazuje na opevnění zámku. Na jihu je možno spatřit také poslední náznaky hradebního příkopu.
 
Graficke pismenko Kdo Hlučínem projíždí, neměl by návštěvu historického centra se zámkem a zbytky hradeb rozhodně opomenout.

Text: turistické
18.9. 2006 - Jan P. Štěpánek