Historie opevnění města Český Brod

Graficke pismenko Když r. 1284 povolil Václav II. opevnit některá důležitá města, Český Brod mezi nimi uvedený nebyl. Panuje domněnka že tak bylo z toho prostého důvodu, že Brod (který byl v té době významným městem) již v té době opevněn byl. R. 1345 se přímo uvádí vybudování opevnění Brodu na příkaz Arnošta z Pardubic - snad bylo původní opevnění jen provizorní, a až později bylo vybudováno důkladné opevnění se zděnou hradbou.

 
Graficke pismenko Hradby byly výrazně přestavěny a zpevněny v l. 1445-1487, poté, co bylo město r. 1421 dobyto a velmi poničeno Pražany.
 
Graficke pismenko V l. 1580-1581 byly bašty a hradební zeď opravovány. R. 1585 byla postavena Liblická brána a r. 1587 Pražská brána. Kouřimská brána je prvně zmiňována r. 1616, kdy byla opravována. Pobělohorské konfiskace způsobily dlouhé období insolventnosti města; r. 1624 se uvádí špatný stav hradeb. R. 1628 byly hradby, brány a věže poškozeny při velkém požáru města. R. 1639 bylo město vydrancováno a znovu vypáleno vojskem generála Banera. I v násl. letech město postihla řada požárů (1680, 1690), po kterých následovaly jen částečné opravy hradeb.
 
Graficke pismenko R. 1769 se v dobové zprávě město s opevněním popisuje jako „město s dvojitými zdmi a dvěma branami.“ R. 1779 vyhořela při dalším požáru Liblická brána. Od r. 1781 do konce 18. stol. byly prostory opevnění rozprodány měšťanům, kteří chtěli parkán využít na zřízení zahrádek. R. 1783 byla stržena pro špatný stav věž Kouřimské brány. R. 1839 bylo vydáno nařízení o úpravě a rozšíření městských bran, r. 1842 byl rozšířen průchod Kouřimskou bránou. R. 1867 se v Pražské bráně objevily trhliny a bylo rozhodnuto o jejím následném zbourání. Liblická brána byla zbořena někdy mezi lety 1826-1842. Jako součást opevnění se zmiňují také dvě tzv. Jalové brány, jedna r. 1704 (zanikla neznámo kdy) a druhá při povolení k jejímu rozebrání r. 1781.
 
Graficke pismenko Koncem 19. stol. začínají být bývalé městské parkány využívány i jako stavební parcely. R. 1913 se začaly projevovat snahy o záchranu hradeb, toto úsilí však přerušila 1. světová válka. Krátce po válce bylo opraveno předbraní Kouřimské brány.

Text: historie
30.11. 2011 - Čerpáno z