Graficke pismenko Kamenná Boží muka mají podobu typickou pro tuto část Jižní Moravy. Byla vytvořena z mušlového vápence roku 1639. Mají slepou lucernu na pilířku gotických forem krytou jehlancovitou stříškou s kamenným křížem. Na lucerně je reliéf Krista a nápis: IERG LAGNER SEIN HAOSFRAW AEBRLE 1639. Boží muka jsou památkově chráněna.

Text: historie
16.2. 2014 - © Milan Caha (Zdroj: http://www.mistopisy.cz)