Graficke pismenko Souterrain je člověkem postavená podzemní chodba s komorami. Slovo souterrain pochází z francouzského sous terrain (podzemí). Soutarrainy se v Irsku stavěly v období 9. a 10. stol. Předpokládaným důvodem jejich vzniku byla ochrana před nájezdy Vikingů. Úkryt v podzemí mohl často představovat jedinou možnou obranu. Další funkcí mohla být úschova potravy a cenností, opět ale nejspíše před Vikingy. Přesný účel jejich vzniku ale není znám.

 
Graficke pismenko Hlavní obranou bylo zamaskovat vstup do podzemí tak dobře, aby jej nepřítel vůbec nenašel. Pokud nepřítel vstup odhalil, mohl se pokusit lidi uvnitř usmrtit kouřem z ohně, který se mohl pokusit ve vstupu zapálit. Obranou před kouřem mohl být jedině vertikální vstup a ventilační šachty.
 
Graficke pismenko Jediným v Irsku historicky a archeologicky doloženým útokem na lidi schované v podzemí je masakr, ke kterému došlo v přírodní jeskyni Dunmore (hrabství Kilkenny) v roce 928. Vikingové z Dublinu v  jeskyni zapálili oheň a schované lidi udusili.

Text: historie
22.8. 2016 - Pavel Semple, zdroj: (místní informační tabule)