Graficke pismenko Výstavba souterrain probíhala zvrchu povrchovým hloubením. Boční zdi chodeb a komor byly postaveny z kamene nasucho (bez pojiva). Na ty pak byly položeny stropní překladové kameny a celek byl zasypán zeminou. Konstrukci souterrain je tak možno považovat za pokračování megalitické architektury.

 
Graficke pismenko Chodby se občas zaměrně zužují nebo klikatí, aby byl průchod zkomplikován. Někdy mají i vertikální propad a ventilační šachty. Tato konkrétní souterraina je ale poměrně jednoduchá. Hlavní chodba je přibližně 30 m dlouhá a stáčí se doleva. Její šířka a výška se moc nemění. Přibližně 6 m od vstupu je nalevo krátká slepá odbočka. Další dvě přibližně 8 m dlouhé odbočky jsou po pravé straně hlavní chodby.
 
Graficke pismenko Množství těchto památek představuje po celém Irsku několik stovek. Známé souterrainy jsou dobře vyznačené v turistických mapách Ordnance Survey. Ve většině případů je ale velmi obtížné je najít i přes jejich vyznačení v mapě. Za tímto účelem byly ostatně postaveny a tomuto účelu slouží i dnes. Na rozdíl od Vikingů máme dnes výhodu v podobě GPS, tedy pokud známe přesné souřadnice. Ty jsou v některých případech asi dostupné na internetu.
 
Graficke pismenko Finnis souterrain je unikátní tím že k její návštěvě souřadnice ani GPS nepotřebujeme. Na rozdíl od Vikingů nás k ní dnes navedou ukazatele na silničních rozcestích v okolí. Poblíž této souterrainy je malé parkoviště pro dvě auta na úzké silnici. Od parkoviště k ní vede krátký chodník v pastvině. Ke vstupu vede pár schodů, uvnitř je elektrické osvětlení napájené ze solárního panelu s vypínačem ve vstupu. Je ale vhodné mít i vlastní baterku.
 
Graficke pismenko Po silných deštích může být podzemí částečně zaplaveno vodou. V tomto případě je možné, že bude mříž ve vstupu zamčená. V období od jara do podzimu je ale určitě většinou otevřená.
 
Graficke pismenko K orientaci v okolí je vhodná turistická mapa Ordnance Survey číslo 20. Návštěvu lze spojit s nedalekým dolmenem Legananny. Do další souterrainy je možno nahlédnout na hradě Dunluce na severním pobřeží Irska a při návštěvě megalitické hrobky Knowth v hrabství Meath, kde její stavitelé poškodili původní megalitickou chodbu hrobky.

Text: popis
22.8. 2016 - Pavel Semple, zdroj: (místní informační tabule)