Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hledání turisticky zajímavých míst

Nalezeno celkem záznamů, 1 / 0 stran, vyhledáno za 0.92 sec
arboretum
340.0 m. n.m.
ostatní - botanická zahrada, arboretum, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj,
Nový Dvůr
,
Nový Dvůr
Botanická zahrada se zaměřením na keře a stromy z celého světa vznikla v letech 1906-1928, kdy zde působil Quido Reidel a do roku 1945 i jeho dcera. R. 1958 zde bylo založeno arboretum. Od r. 1990 vznikaly expozice zaměřené na geografické celky.
Bravinné Horní
Nový Dvůr
mlýn - větrný, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Bravinné, Bravinné
Dřevěný větrný mlýn německého typu stojící osamoceně v poli nedaleko Horního Nového Dvora u Bravinného na Bílovecku. Mlýn pochází z 19. století, přesné datum vzniku je neznámé. Dnes v majetku města Bílovce a po domluvě přístupný veřejnosti.
Centrum Eden
Nový dvůr
550.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Vysočina, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem
První zmínka o existenci statku pochází z r. 1495, kdy jej Vilém a Vratislav z Pernštejna přenechali městu. V l. 1731-1923 dvůr vlastnili Mitrovští z Nemyšle. Současná podoba pochází z 1. poloviny 19. stol. Od r. 1990 využíván jako výukové středisko. Dnes zábavní a poznávací Centrum Eden.
kaple sv. Anny -
Nový Dvůr
400.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Pardubický kraj, Jaroměřice, Jaroměřice
Kaple sv. Anny v osadě Nový Dvůr, která patří k obci Jaroměřice u Jevíčka na Malé Hané. Bližší údaje o vzniku kaple nejsou známy.
katovna u Nymburských
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj,
Nový Dvůr
,
Nový Dvůr
Katovnu (pův. rasovnu) získal r. 1750 za obydlí písecký kat Antonín Nymburský. Po r. 1788 (zrušení trestu smrti) zastával jen místo rasa. R. 1790 mu byla katovna připsána. V průběhu dalších let byla stavebně upravována, v 70. l. 20. stol. ji rodina Nymburských prodala. Nedávno byla zrekonstruována.
klášter trapistů s kostelem Matky Boží
Nový Dvůr
- Dobrá Voda
660.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Dobrá Voda, Dobrá Voda
Původní hospodářský dvůr tepelského kláštera byl zdevastován po roce 1945. V letech 2000–2004 byl přestavěn podle projektu Johna Powsona na klášter trapistů, přísné varianty cisterciáckého řádu.
muzeum řemesel
Nový dvůr
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Pardubický kraj, Letohrad, Letohrad
Muzeum řemesel s exponáty z období 1840–1930 v budově rozlehlé sýpky z 16. století. Expozice věnovány řemeslům, živnostem, školství, fauně a dalším tématům. V jednom z domů r. 1847 zemřel F.V. Hek, předobraz Jiráskova F.L. Věka.
Nový Dvůr
zámek, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Žihle, Žihle
Zámek byl postaven ve 2. polovině 17. století. V 60. letech 19. století přestavěn novorenesančně. Počátkem 20. století byl kolem zámku založen park, v roce 1958 přebudován na arboretum.
Nový Dvůr
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Moravskoslezský kraj,
Nový Dvůr
,
Nový Dvůr
Zámek byl postaven Klettenhofy v polovině 19. století. Původní zámecký park se stal základem dnešního arboreta, jehož součástí je i zámek, dnes využívaný jako administrativní budova.
Nový Dvůr
Jakubův Dvůr
286.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Velká Jesenice, Velká Jesenice
Původně barokní zámek postavený na konci 18. stol. Františkem Šperlingem na místě Jakubova Dvora (později Nového Dvora). Zámek byl na konci 19. století a v průběhu 20. století zmodernizován. Na přelomu let 2010 a 2011 opraven soukromým majitelem a využit k chovu koní.
Nový Dvůr
Kámen -
Nový Dvůr
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Vysočina,
Nový Dvůr
,
Nový Dvůr
Jednopatrový obdélníkový empírový zámek s trojúhelníkovým štítem a vížkou s hodinami byl přebudován z bývalého statku kolem roku 1815. Kolem se dochovaly zbytky zahrady a v bezprostředním sousedství je areál škrobárny, rovněž z roku 1815. Zámek je nepřístupný.
Nový dvůr
Lednicko-valtický areál
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Charvátská Nová Ves, Charvátská Nová Ves
Jedna ze staveb Lednicko-valtického areálu. Původně postavená pro chov ovcí, později využívána na chov koní. Směrem k rybníkům kruhová rotunda, v níž je salónek s nástěnnými malbami, který měl sloužit panstvu.