Sobota, 28. listopad 2020. Svátek slaví Rene, zítra Zina

Hledání míst podle zadaného parametru "Kolinec"

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem


Klíčové slovo

Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno

Země

Typ místa

Stav místa

Přístupnost

Služby

Nalezeno celkem 11 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 0.33 sec
 Kolinec
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Původně renesanční tvrz vystavěná po r. 1541 Vintíři z Vlčkovic přestavěná v barokní (r. 1666) a klasicistní (r. 1815) zámeček, po r. 1921 v majetku obce - slouží pro potřeby školy. Původní vzhled úpravami znehodnocen.
 Jindřichovice
starý zámek
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Kolinec
Starý zámek v jehož zdivu je zastavěna tvrz ze 14. stol. Nejspíše gotická palácová tvrz velikosti 10x16,5 m, která mohla být opatřena věží. Později byla západní část zámku renesančně upravena a budova při opravách v 19. stol. získala dnešní vzhled.
 Mlázovy
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
V Mlázovech původně stávala od 14. stol. tvrz. Roku 1721 nechal Jan Vilém Bernklau ze Šenrejtu postavit při tvrzi nevelký zámek. Patrovou obdélníkovou budovu s valbovou střechou ozdobenou věžičkou. Při zámku býval park.
 Ujčín
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Renesanční zámek z přelomu 16. a 17. stol. patrně na místech starší tvrze. Dvoukřídlá stavba, východní průčelí zdobeno arkádami, od jihu přiléhá nevysoká osmiboká věžice. Areál nově opraven, nepřístupný - obytně a hospodářsky využíván.
 Podolí
zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Zámek z první poloviny 19. stol. postavený za majitele Václava Veitha. Malá obdélná patrová budova krytá valbovou střechou s hranolovou lucernou s bání. Fasádu člení obdélná okna, která mají nadokenní římsy. Přízemí je zaklenuté, patro plochostropé.
 Jindřichovice
nový zámek
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Kolinec
Dnes nově opravený zámek, postavený jako novostavba v 18. stol. K původně dvoukřídlé budově bylo v 19. stol. přistavěno další křídlo a ve 20. stol. byla při celkových úpravách přistavěna při západním křídle válcová vížka. Znárodněn až v r. 1955.
 Boříkovy
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Původně v Boříkovech stála gotická tvrz, kterou v 1. pol. 16. stol., kdy v Boříkovech seděl rod pánů z Košumberka, nahradila tvrz nová, později upravená v polovině 18. stol.
 Hradiště
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Kolinec
Barokní zámek postavený ve 2. pol. 18. stol. za Bedřicha z Elvenichu, snad s využitím staršího panského sídla, které zde stálo. Zámek dodnes zdobí vikýř a barokní portál se zvlněným záklenkem.
 kostel sv. Jakuba Většího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Kolinec
Kostel s románskými základy byl patrně postaven klášterní hutí někdy kolem r. 1200 (dle historika V. Mencla). Prvně se zmiňuje ve 14. stol. R. 1755 byl kostel barokní přestavbou rozšířen. R. 1854 přistavěna mohutná kostelní věž. Zachován raně gotický presbytář, pozdně got. Madona (konec 15. stol.).
 židovský hřbitov
Kolinetz
sakrální památky - židovské památky, chátrající, nepřístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Židovská komunita je poprvé doložena v Kolinci roku 1519, poté 1654 a také v roce 1724. Židovská náboženská obec zde byla ustanovena snad až na konci 18. století a poslední pohřeb se zde udál v roce 1939. Hřbitov je zachovalý s cennými barokními náhrobními kameny.
 židovský hřbitov
550.0 m. n.m.
Kolinetz
sakrální památky - židovské památky, chátrající, volně přístupno, Plzeňský kraj, Kolinec
Židovský hřbitov v Kolinci stojí v prudkém svahu nad obcí a pochází snad již ze 14. století, doložen je v první čtvrtině 18. století. Z tohoto století je i nejstarší náhrobní stéla. Pohřbíváno zde bylo až do roku 1939 a dnes je v dobrém stavu.