Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 35 záznamů, 1 / 3 stran, vyhledáno za 1.11 sec
 Bystřický můstek
most, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Kamenný most přes potok Bystřici je doložen na počátku 16. století, první písemná zmínka o něm je z roku 1532. Za třicetileté války sehrál strategickou úlohu – k přechodu jej použila jak švédská, tak císařská vojska. Na konci 20. století byl téměř zničen, obnoven byl na počátku 21. století.
 děkanství
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Původně patrová gotická budova – sídlo johanitských farářů – byla jednoduše upravena v 18. století a znovu po požáru v roce 1811. S památkově chráněnou budovou děkanství sousedí budova děkanské knihovny, jejíž součástí je kaple Růžencového bratrstva. S farním kostelem je budova propojeno chodbou.
 distribuční transformátorová stanice
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Transformátorová stanice u Střelnice byla vybudována v roce 1908. Převáděla napětí 3x 5000 V na 3x 220 V, vybavena byla měřicím panelem, vypínači a pojistkami. Sloužila do 50. let 20. století, kdy byla zrušena. Tato stanice je jediná z pěti kadaňských trafostanic tohoto druhu, která se dochovala.
 dům č. p. 7
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Dům vznikl ze dvou středověkých domů, v jeho jádře se dochovalo gotické zdivo. Byl renesančně přestavěn na poč. 17. stol. Současný vzhled získal při barokní přestavbě ve 2. pol. 18. stol., kdy vznikla uliční fasáda a vikýřový štít, snad od J. K. Kosche. Dvorní křídlo bylo přistavěno v 19. století.
 dům č. p. 78
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Jednopatrový měšťanský dům, původně pozdně gotický, barokně přestavěný v 18. století. Barokní přestavbu provedl kadaňský architekt a stavitel J. K. Kosch v letech 1746 a 1756. Při přestavbě vznikla barokní uliční fasáda se štítem, bohatě zdobená štukem. Dům je památkově chráněný.
 dům U Svaté Trojice (č. p. 86)
ostatní - palác, dům, zachovalý, není známo, Ústecký kraj,
Kadaň
Původně raně gotický dům ze 13. století. Zdivo z tohoto období se dochovalo ve sklepě domu. Barokně přestavěn podle návrhu J. K. Kosche. Z této doby je uliční průčelí s výrazným vikýřovým štítem a štukovou výzdobou. Autorem plastiky Nejsvětější Trojice v nice štítu je sochař K. Weitzmann.
 
Kadaň
Městské muzeum
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj,
Kadaň
Královský hrad byl založen kolem r. 1260. Přestavován r. 1547 a po požáru r. 1811. Po r. 1750 sloužil jako kasárna a ztratil tím ryzí středověký charakter. Nyní je na hradě knihovna s internetovou kavárnou, obřadní síň a dům s pečovatelskou službou.
 kaple sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Prostá barokní kaplička obdélníkového půdorysu byla postavena v roce 1641. Kaple je zakleknuta křížovou klenbou, jednoduché vnitřní vybavení je novodobé.
 Katova ulička
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Průchod mezi středověkými domy, s délkou 51 m a šířkou v nejužší částí 66 cm. Je tvořena gotickým zdivem s okenními otvory a prampouchy. Ve tředověku byla používána pro přístup z náměstí na parkán hradebního systému. R. 2007 byla zapsána do České knihy rekordů jako nejužší ulice v České republice.
 katovna
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj,
Kadaň
Polygonální bašta z 2. poloviny 15. století, ve které podle pověsti sídlil kadaňský kat. Ten prý ze svého obydlí do města procházel gotickou Katovou brankou a takzvanou Katovou uličkou. Dnes je objekt v soukromém vlastnictví a funguje v něm prodejna čajů a koření.
 klášter alžbětinek s kostelem sv. Alžběty a sv. Rodiny
290.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj,
Kadaň
Klášter založen oficiálně r. 1746, stavba v letech 1748–1753. Jako klášter a sociální ústav sloužil do r. 1950, poté internační ústav pro řeholnice. Po r. 1990 obnoven, kostel opraven. Téměř přesná replika pražského konventu téhož řádu na Slupi.
 klášter františkánů s kostelem Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj,
Kadaň
První zmínky r. 1470 až 1500. V druhé pol. 17. stol. opraven. Roku 1950 areál uzavřel komunistický režim. V roce 1991 se opět vrátil do rukou františkánů, ti jej v roce 1994 předávají biskupství litoměřickému. Dnes v péči města Kadaně.
 klášter minoritů s kostelem sv. Michaela archanděla
303.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj,
Kadaň
Pozůstatky minoritského konventu, založeného při vzniku města v jeho severovýchodním nároží. Pro četné požáry byl nazýván černým klášterem. Po zrušení sloužil jako škola, soud, dnes okresní archiv. Někdejší klášterní kostel zbořen po posledním ohni roku 1786, který těsně předcházel zániku komunity.
 kostel Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj,
Kadaň
Děkanský kostel je dominantou Kadaňského náměstí Míru. Je umístěn v jihozápadním koutu náměstí jako hlavní sakrální objekt královského města. Zmiňován již v roce 1186. Současný stav reflektuje pozdně barokní přestavbu původně gotického kostela.
 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj,
Kadaň
Původně raně gotický johanitský špitální kostel. Přestavby 1452, 1710–8, 1772–4 a 1812–3, vždy po požárech. Původní zdivo dochováno v presbytáři, interiér i exteriér dnes barokní. Bez pravidelných bohoslužeb.