Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 10 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 0.83 sec
 boží muka
mírový sloup
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina,
Jemnice
Pozdně renesanční žulová sloupková boží muka na čtvercové čtyřstupňové podezdívce byla vytvořena na počátku 17. století. Roku 1814 na ně byl vytesán nápis, oslavující porážku napoleonských vojsk a ukončení válek. Proto se této památce říká též mírový sloup. Boží muka byla obnovena v roce 2008.
 Jamnice
300.0 m. n.m.
Jemnice
, Jannutha, Frýdek
tvrz, zaniklý, není známo, Moravskoslezský kraj, Frýdek
Zaniklá středověká osada a tvrz, pokládaná za předchůdce města Frýdku. Založena patrně již koncem 12. stol. jako trhová osada obývaná knížecími horníky - jamníky. Jedna z teorií jí klade do prostoru Frýdku, druhá do Starého Města u Frýdku.
 
Jemnice
446.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, nepřístupno, Vysočina,
Jemnice
Čtyřkřídlý zámek, v jehož zdivu jsou zachovány části původního královského hradu ze 13. st. Na počátku 17. st. přebudován v renesančním stylu. V 18. st. přestavěn barokně. V letech 1842–1945 byly interiéry a fasády upraveny ve stylu druhého rokoka.
 Kapistránská lípa
Svatovítská lípa, Františkánská lípa, lípa královny Elišky
ostatní - strom, památný strom, chátrající, volně přístupno, Vysočina,
Jemnice
Torzo památné lípy zasazené podle pověsti Eliškou Přemyslovnou r. 1315 či františkány v l. 1558 nebo 1676. Strom o odhadovaném stáří 350-800 let dosahoval na poč. 20. stol. obvod až 10 metrů, poté začal odumírat, dnes pouze skořepina kmene, jedna větev vyrůstající z kořene tvoří druhotnou korunu.
 klášter františkánů s kostelem sv. Víta a sv. Modesta
sakrální památky - klášter, chátrající, přístupno příležitostně, Vysočina,
Jemnice
Klášter františkánů zřízený u staršího kostela sv. Víta r. 1455. Roku 1468 klášter poničen vojsky Matyáše Korvína, roku 1558 františkáni vyhnáni, nakrátko se vrátili v l. 1673–76. Budovy konventu poté zbořeny, kostel upravován po r. 1770, zrušen r. 1785, od r. 1790 v majetku města.
 kostel sv. Jakuba Většího
470.0 m. n.m.
Podolí
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina,
Jemnice
Kostel na místě knížecího dvorce z 11.-12.st. Zbytky v obvodové zdi. Před r. 1515 přistavěn nový presbytář zaklenutý žebrovou hvězdicovou klenbou. R.1832 vyhořel, trámový strop lodi nahrazen klenbou. Zachovaná románská věž a pozdně gotické pastoforium a malby v klenbě lodi.
 kostel sv. Stanislava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina,
Jemnice
Jemnický farní kostel vznikl až koncem 14. století, tedy několik desetiletí po vzniku hrazeného města uprostřed jeho náměstí. Velká přestavba v 80. letech 16. století, později jen drobné doplňky a korekce vzhledu.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Vysočina,
Jemnice
Královské město r. 1227 založil Přemysl Otakar I. a dal jej opevnit hradbami. Ty jsou připomínány r. 1237. Měly dva pásy zdi z lomového kamene, příkop, 2 hlavní brány a několik branek. V 15. a 16. stol. byly doplněny o bašty. U Malé branky je zazděna pozdně gotická poloplastika zvaná Kamenná panna.
 židovské ghetto
ostatní, zřícenina, volně přístupno, Vysočina,
Jemnice
Židovské ghetto vzniklo v Jemnici pravděpodobně již na počátku 14. století, nejstarší zmínka r. 1336. Většina zachovaných domů, přestavěna, má ale renesanční jádro. Synagoga zničena nacisty r. 1942, kdy byli zdejší Židé deportováni do Terezína. Na místě zbořené synagogy je pomník (konec 20. stol.).
 židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, chátrající, volně přístupno, Vysočina,
Jemnice
Židovský hřbitov byl založen pravděpodobně ve 14. stol. (první zmínka o židovském osídlení je z r. 1336). Nejstarší zachovaný náhrobek je ze 17. stol. Nacisté za 2. sv. války hřbitov zdevastovali a náhrobky odvezli, po válce vráceny na hřbitov. V l. 1991-1994 byla část kamenů znovu vztyčena.
  • 1