Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hledání turisticky zajímavých míst

Nalezeno celkem 12 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 0.5 sec
Horažďovice
Městské muzeum
Horažďovice
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Renesanční, barokně upravený zámek na místě gotického hradu Bavorů ze Strakonic, s hranolovou věží a renesančními arkádami ve dvoře. Při obléhání města v r. 1307 zde zemřel Rudolf Habsburský.
klášter františkánů/minoritů/školských sester s kostelem Archanděla Michaela/Panny Marie
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Klášter založil Půta Švihovský na přelomu 15. a 16. století zřejmě na místě původního špitálu. Konvent zanikl 1599, obnoven jako minoritský 1621. Zredukován za josefínských reforem (1784), zanikl 1814. V letech 1853–1952 tu působily školské sestry, které provedly řadu úprav včetně stavby velké věže.
kostel sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele z r. 1593 na místě starší kaple, snad stejného zasvěcení. Je trojlodní, s trojboce uzavřeným presbytářem. Sakristie na levé straně presbytáře byla pravděpodobně dostavěna v roce 1693. V interiéru chrámu se dochovala dřevěná, bohatě zdobená raně barokní kruchta.
kostel sv. Petra a Pavla
430.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Raně gotický farní kostel byl v Horažďovicích postaven zřejmě v 60. letech 13. stol. Stavbu dokončili johanité v první čtvrti 14. stol. Úpravy 1454, v 18. století, 1910. Trojlodní basilika s vloženými emporami v koutě náměstí, kterému dominuje jeho věž.
nový židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Hřbitov založený roku 1830 jako náhrada za původní pohřebiště v místním ghettu. Nejstarší dochovaný náhrobek datován 1832. Později byl rozšířen o další pozemky. Fungoval do vyhlazení zdejší komunity. Na přelomu 70. a 80. let 20. století sem byly navezeny náhrobky ze starého hřbitova.
Podbranský mlýn
430.0 m. n.m.
mlýn - vodní, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Podbranský mlýn (mlýn Pod Kocourem, Na Vlnách) vznikl v průběhu 15. století. V r. 1462 město Horažďovice věnovalo městiště, na kterém mlýn stojí, mlynáři Vaňkovi Plačkovi. Mlýn je zachycen na dřevorytu od J. Willenberga z r. 1602. V současnosti zde působí centrum environmentálního vzdělávání PROUD.
Podměstský mlýn Mlýn Mrskoš
430.0 m. n.m.
mlýn - vodní, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Podměstský mlýn, dnes zvaný Mrskoš, je poprvé uváděn r. 1373. Původně jej vlastnilo město, to jej nejprve pronajímalo různým nájemcům a posléze jej prodalo do soukromých rukou. Roku 1855 jej koupila rodina Mrskošů z Nového Knína. Té byl mlýn v r. 1991 vrácen v restituci a dnes jej opět provozuje.
Pražská brána Červená, Velká brána
431.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Gotická věžová brána z druhé poloviny 13. století, později vícekrát přestavovaná. V 15. století opatřena barbakanem, zbořeným po roce 1837.
Rosenauerův mlýn
430.0 m. n.m.
mlýn - vodní, chátrající, přístupno příležitostně, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Počátky mlýna poprvé uváděného roku 1378 pravděpodobně souvisí s předlokační osadou, která stávala na pravém břehu Otavy. V pol. 17. stol. zde byla zřízena papírna. Počátkem 19. stol. ho koupil Josef Rosenauer. Mlýn dnes slouží k bydlení a také jako malá expozice mlynářství a využití vodní energie.
sloup se sochou sv. Josefa s Jezulátkem
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Toskánský sloup na kamenném podstavci z roku 1708 od neznámého autora. Na vrcholu sloupu stojí drobná plastika, znázorňující svatého Josefa s Jezulátkem v náručí. Vysvěcení plastiky provedl tehdejší horažďovický děkan Václav Nigrýn. Jedná se o starší ze dvou votivních sloupů na území Horažďovic.
Zámecký mlýn
430.0 m. n.m.
mlýn - vodní, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Zámecký mlýn je rozsáhlá patrová budova s téměř čtvercovým půdorysem a se širokým bohatě členěným štítem. Jeho renesanční podoba je zachycena na pohledu na Horažďovice z roku 1606. Později mnohokrát přestavován, poslední rekonstrukce proběhla v 21. století. Památkově chráněn je od roku 1958.
zámecký pivovar Knížecí pivovar
technická památka, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Horažďovice
,
Horažďovice
Zámecký pivovar zřídil r. 1570 Václav Švihovský. Pivovar byl postupně ve vlastnictví několika šlechtických rodů: Šternberků, Harrachů, Mansfeldů, Löwenstein-Wertheimů, Kinských. Největšího rozmachu dosáhla výroba na počátku 20. století. Roku 1946 byl provoz pivovaru ukončen, poté zde byly sklady.
1
Zavřít reklamu