Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 25 záznamů, 1 / 2 stran, vyhledáno za 1.09 sec
 
Bystřice
nad Úhlavou
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Plzeňský kraj,
Bystřice
nad Úhlavou
Původní gotická tvrz byla přestavěna renesančně. Konečnou podobu získal zámek při v l. 1848–53, kdy byl přestavěn pseudorománsky, pseudogoticky a některé části i pseudobarokně, díky čemuž je bez umělecké hodnoty.
 
Bystřice
pod Hostýnem
341.0 m. n.m.
Městské muzeum
Bystřice
pod Hostýnem
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Zlínský kraj,
Bystřice
pod Hostýnem
Zámek byl postaven ve 2. pol. 16. stol. a do předzámčí byla zabudována starší tvrz. Později zámek často měnil majitele, několikrát vyhořel a byl častokrát přestavován. Po r. 1945 byl využíván jako vojenský sklad léků. Dnes je majetkem města, v části zámku je expozice Městského muzea.
 
Bystřice
pod Lopeníkem
340.0 m. n.m.
Ordějov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Zlínský kraj,
Bystřice
pod Lopeníkem
Hradisko nejistého stáří bylo chráněno mohutným obvodovým valem, dodnes patrným zejména na západní straně a dosahujícím místy výšky až 8 m. Ze severní strany byl i příkop. Lokalitu z jižní a východní strany částečně poškodila novověká těžba písku.
 
Bystřice
pod Lopeníkem
340.0 m. n.m.
Ordějov
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Zlínský kraj,
Bystřice
pod Lopeníkem
Tvrz vybudovaná pravděpodobně ve 14. století zanikla během století 15., protože v roce 1490 se již uvádí jako pustá. Ještě v 19. století měly být patrny zbytky valů a na konci 20. století malá vyvýšenina. Dnes je tvrziště zcela rozoráno.
 Centrum Eden
550.0 m. n.m.
Nový dvůr
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina,
Bystřice
nad Pernštejnem
První zmínka o existenci statku pochází z r. 1495, kdy jej Vilém a Vratislav z Pernštejna přenechali městu. V l. 1731-1923 dvůr vlastnili Mitrovští z Nemyšle. Současná podoba pochází z 1. poloviny 19. stol. Od r. 1990 využíván jako výukové středisko. Dnes zábavní a poznávací Centrum Eden.
 evangelický kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj,
Bystřice
Empírový evangelický kostel byl postaven v l. 1811-1817. Interiér kostela byl dokončen poč. 30. let 19. stol. Zděná věž nahradila provizorní dřevěnou v l. 1849-1850. Původní varhany z r. 1824 byly r. 1923 nahrazeny stávajícími. Na přel. 60. a 70. let 20. stol. prošel kostel celkovou rekonstrukcí.
 hroby portášů
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Valašská
Bystřice
Dva pozdně barokní náhrobky portášů Jiřího a Ondřeje Křenkových z konce 18. století při valašskobystřickém kostele. Oba mají podobu sarkofágů s čelní deskou s lebkou na jejím vrchole a vyrůstajícím litinovým křížem. Kulturní památka.
 kaple Pod Spinou
Valašská
Bystřice
, Vidče
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj
Drobná neogotická kaple v poloze Pod Spinou na hřebeni mezi Valašskou Bystřicí a obcí Vidče. Byla založena na konci 19. či počátkem 20. století.
 kašna se sousoším sv. Cyrila a Metoděje
550.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Vysočina,
Bystřice
nad Pernštejnem
Kašna byla zhotovena sochařským závodem Jana Eduarda Tomoly v Brně ve 2. pol. 19. století. Sousoší opraveno v r. 2007. V r. 2014 na kašnu přibyly čtyři chrliče znázorňující zubří hlavy.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
465.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Zlínský kraj, Valašská
Bystřice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v l. 1772–1779. Až r. 1843 byla při kostele zřízena samostatná fara. Zvony byly opakovaně zrekvírovány během světových válek, r. 1973 byly odlity tři nové zvony. V průběhu let byl kostel několikrát opravován, naposledy roku 1972. R. 2000 byl nově omítnut.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
300.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj,
Bystřice
Kostel gotického původu v Bystřici přestavěn renesančně v 16. stol., v 19. stol. upraven novogoticky a přistavěna věž. Vnitřní zařízení novogotické z konce 19. stol., varhany z r. 1888. Nyní restaurován a využíván církví i obcí. Dochován renes. zvon a křtitelnice.
 kostel Nejsvětější Trojice
550.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina,
Bystřice
nad Pernštejnem
Pozdně gotický kostel byl postaven v l.1613-1615 tehdejším majitelem panství Janem Čejkou z Olbramovic pro místní evangelíky. V r. 1622, byl luteránský kostel zrušen a r. 1627 se stal kostelem hřbitovním. V r. 1735 upraven barokně.
 kostel Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj,
Bystřice
Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1897 stojí na místě pův. dřevěného kostelíka z r. 1587, který byl pro špatný stav stržen a na jeho místě byl postaven kostel nový. Kostel je v romantickém stylu, interiér pochází převážně z přel. 19. a 20. stol. V kostele je cenný oltář z r. 1588.
 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
294.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Velká
Bystřice
Původní gotický kostel pochází z r.1283. Barokně přestavěn v l.1676–1680. Tehdy přistavěna hranolová věž. Další přestavby kostel prodělal v l.1768–1769 a v pol.19.st. K dalším úpravám a opravám docházelo po celé 20. století.
 kostel sv. Jiljí
315.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Zlínský kraj,
Bystřice
pod Hostýnem
Kostel sv. Jiljí vystavěn r. 1744 stavitelem Tomášem Sturmem st. V letech 1789 a 1833 poničen požáry. Po druhém požáru při jeho obnově vystavěna nová věž a tehdy získal svou dnešní podobu.