Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 24 záznamů, 1 / 2 stran, vyhledáno za 0.24 sec
 
Bělá
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Zaniklá tvrz v centru obce Bělá založená po roce 1426 Janem z Bělé, po roce 1648 postupně zaniká.
 
Bělá
543.0 m. n.m.
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Vysočina,
Bělá
Torzo věžovité tvrze v JV části vsi. První zmínka o vsi je z r. 1316. V roce 1384 se připomíná Mikuláš z Bělé. Po něm jeho syn Mikeš. V rozmezí let 1411–1415 je zde uváděn Brum z Bělé. První zmínka o tvrzi je z r. 1455. Poslední zmínka je z r. 1545. V r. 1881 došlo ke zbourání velké části tvrze.
 
Bělá
nad Radbuzou
zámek, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj,
Bělá
nad Radbuzou
Renesanční zámeček postavený Volfem Josefem Lamingenem v roce 1614. Po konfiskaci majetku po roce 1621 přechází na jeho bratra Volfa Viléma Lamingena, za kterého přestal sloužit jako panské sídlo. Během 18. stol. provedeny drobné stavební úpravy.
 
Bělá
pod Bezdězem
Městské muzeum
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj,
Bělá
pod Bezdězem
Zachovalý, z větší části nepřístupný zámek. Gotická tvrz z poč. 14. století, do r. 1589 zástavním statkem. Berky z Dubé přestavěna na renesanční zámek. Za Valdštejnů barokní úpravy, poté krátce manufaktura, škola a od 20. stol. byty a městské muzeum.
 Česká brána
344.8 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj,
Bělá
pod Bezdězem
Věž pochází z 1 poloviny 14. století a vnější brána pochází z roku 1522.
 Dolní
Bělá
hrad, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj, Dolní
Bělá
Skromné zbytky hradu postaveného kolem roku 1313 Rackem, synem Sezemy z Krašovic. Před r.1434 koupili Bělou Burian a Jan z Gutštejna kteří na hradě nesídlili. Po roce 1785 hrad rozebrán na stavbu vesnických usedlostí.
 kamenný most
most, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj,
Bělá
nad Radbuzou
Barokní kamenný most byl postaven v l. 1700–1710 na místě staršího dřevěného mostu. Stavbu zadala kněžna Metternichová. Vzorem pro stavbu byl pražský Karlův most. Za II. sv. války poškozen. R. 2001 provedena rekonstrukce mostu. Zdoben šesti sochami světců v životní velikosti (pův. počet 8).
 kaple Čtrnácti sv. Pomocníků
566.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Česká
Bělá
Barokní kaple postavena r. 1762. Nad vstupními dveřmi znak rodu Langendorfových. Ke kapli chodívalo procesí, od r. 1953 procesí zakázána, následně kaple ničena. R. 2012 začala oprava kaple. R. 2013 znovu vysvěcena.
 kaple sv. Anny
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj,
Bělá
Jednoduchá obdélná kaple v dolní části obce, pochází snad z 19. století.
 klášter obutých augustiniánů s kostelem sv. Václava
349.7 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj,
Bělá
pod Bezdězem
Klášter dostavěn v roce 1350, v roce 1421 vypálen Pražany. V roce 1442 klášter obnoven a v druhé půlce 16. století opět zrušen. V letech 1650-1659 byl konvent přestavěn. Po roce 1709 byl přestavěn klášterní kostel.
 kostel Povýšení sv. Kříže
333.5 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj,
Bělá
pod Bezdězem
Historie spadá do 14. století kdy byl kostel založen spolu s městem. V roce 1635 vyhořel a v letech 1650- 55 byl zrekonstruován. Budova kostela je přestavěna v barokním stylu.
 kostel sv. Bartoloměje
527.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Česká
Bělá
Původně gotický kostel r. 1734 přestavěn. Jednolodní, obdélníkového půdorysu, s hranolovitou věží. Presbytář uzavřen barokním štítem. Triumfální oblouk lomený, relativně vysoký. K patě triumfálního oblouku přizděna kamenná křtitelnice. Uprostřed střechy oplechovaná věžička čtvercového průřezu.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
Bělá
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, není známo, Královéhradecký kraj
Jednolodní barokní kostel z l. 1734–36, vzniklý rozšířením hřbitovní kaple doložené r. 1691. Rozšířen 1771, farní od r. 1855.
 kostel sv. Petra a Pavla
250.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Rohovládova
Bělá
Farní kostel sv. Petra a Pavla gotického původu doložen od 14. stol. Při barokní přestavbě r. 1768 zachovány některé gotické části. Vnitřní vybavení převážně z 18. stol., varhany z r. 1847.
 letecký trasový maják č. 6
566.0 m. n.m.
technická památka, chátrající, volně přístupno, Vysočina, Česká
Bělá
Letecký trasový maják sloužil ve 30. letech 20. století k navádění letadel při nočních letech z Prahy do Brna a Bratislavy. Zachována je obvodová část strojovny a 16 m vysoká ocelová věž s plošinou na světla.