Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 11 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 0.72 sec
 Blaschkeho vila
326.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Český Dub
Mohutnou stavbu s prvky nizozemské renesance a secese nechal jižně od svého sídla pro svou dceru a zetě postavit českodubský textilní podnikatel Franz Schmitt. Od roku 1945 zde sídlí Podještědské muzeum.
 komenda johanitů s kostelem sv. Jana Křtitele
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Český Dub
Pozůstatky johanitské komendy, založené v dnešním Českém Dubu Havlem z Lemberka a jeho manželkou, svatou Zdislavou. Po mnoha přestavbách zapomenuté, objevené roku 1991.
 kostel Nejsvětější Trojice
344.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Český Dub
Hřbitovní kostelík vznikl na severním okraji Českého Dubu jako luterský před rokem 1590. Barokní obnova roku 1681, ze 17.–18. století pochází většina vnitřního zařízení. Obklopen fungujícím hřbitovem s řadou sepulkrálních památek.
 kostel Seslání Ducha svatého
324.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Liberecký kraj, Český Dub
Farní kostel v Českém Dubu je poprvé připomínán roku 1291. Současná podoba pochází převážně z úprav po požárech v 17. století. Stavba pozoruhodné délky prorostla i hradební zdí města. Dnes obtížně přístupná v uzamčeném dvoře děkanství.
 mariánský sloup
326.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Český Dub
Barokní morový sloup na náměstí v Českém Dubu pochází z roku 1723. Pannu Marii doprovázejí sochy morových světců Františka Xaverského a Rocha, dále svatých Floriána a Jana Nepomuckého.
 mausoleum rodiny Schmitt
347.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Český Dub
Honosné novorenesanční mausoleum si nechala postavit rodina textilního magnáta Schmitta, která výrazně ovlivnila vývoj města v 19. a poč. 20. století. Dnes prázdná zanedbaná centrální kaple nad kryptou je zdobena sochami F. Schwarze.
 městský špitál
316.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, chátrající, nepřístupno, Liberecký kraj, Český Dub
Stavba složitého vývoje byla postupně baštou českodubského opevnění, zámeckou a špitální kaplí a špitálem. Dnes chátrající dominanta jižního hradebního okruhu.
 radnice
326.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Český Dub
Původně renesanční budovu radnice v Českém Dubu z roku 1565 zásadně poznamenala přestavba v duchu historizující secese v letech 1905–07. Dodnes sídlo městské správy.
 Schmittův zámek
325.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Český Dub
Rozlehlou novorenesanční stavbu podle projektu Gustava Sacherse si nechal postavit textilní magnát Franz Schmitt s využitím staršího panského dvora v údolí Ještědky v letech 1873–4. Od roku 1950 je zde domov důchodců, přístupný rozsáhlý park.
 sousoší Víry se sv. Janem a Pavlem
324.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Český Dub
Sousoší ve stylu dynamického baroka, zobrazující personifikaci Víry a svaté vojáky Jana a Pavla, nechala na jihovýchodním okraji Českého Dubu roku 1714 vztyčit abatyše augustiniánského kláštera ve Vídni, jemuž tehdy panství náleželo.
 věž Hláska a městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Český Dub
Věž Hláska je mladší součástí městských hradeb z 80. l. 15. století. V 16. stol. sloužila jako městská šatlava. Na počátku 20. stol. byla spojena se secesní vilou zvanou Helenin zámeček.
  • 1