Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
čuba
jedna z prvních dopravních značek zavedená Marií Terezií, označovala sklon cesty větší než 15°, povozy museli mít ke kolu řetězem připnutou tzv. čubu, což byla taková krátká lyže, aby kolo jelo smykem a brzdilo
tvrdá nespalná střešní krytina, většinou čtvercová někdy i menší nebo jako ozdobné kousky (černé, šedé, fialové a bělavé)
označení pro sochařský portrét s rameny nebo částí trupu
Sídliště kolem římského vojenského tábora, obývané obchodníky, řemeslníky a vysloužilými vojáky (veterány). Původně je tvořily dřevěné domy, později se z nich utvořila velká centra, která v 3. stol. n.l. přerostla v civilní města. Canabae neměla samosprávu, podléhala vojenskému táboru, proto měli jejich obyvatelé občanství jiných římským měst. Vládl zde nevázanější život, než v civilních městech. Některé z nich byly předchůdci středověkých měst.
kostel (stavba) s kruhovým (oválným) nebo polygonálním půdorysem; kruh měl vyjadřovat Boží dokonalost, jedinečnost, ucelenost a vyrovnanost, kruh má jedno absolutní centrum a vše kolem je dokonale harmonicky rovnoměrné
schránka na hostie (kalich s víčkem)
účelové zubaté zakončení středověkých věží a zdí opevnění, zuby vznikají střídáním stínek (kryt) a proluk (pro samostříly); později bývali zazdívány a ponechány jen střílny
nádrž na zachycení dešťové vody na středověkých hradech (vtesaná do kamene vzácně zděná)
samostatná pevnost, která byla součástí ochrany města (sídlo posádky) např. Špilberk
dodatečná úprava kovových předmětů k dokonalosti
jiné označení pro sloh Ludvíka XVI. (konec 18.stol.) podle mužských cůpků na parukách
čestný dvůr
čestný dvůr barokních zámků (obklopený ze tří stran budovami)
trojúhelníková plocha mezi dvěma oblouky nebo obloukem a pravoúhlým orámování
lambrekýn
původně pokrývka na prsou koně s obloukovitým zakončením a střapci; z toho vnikl ornamentální prvek, který tuto látku připomíná
oblouk vzniklý rozříznutím plochy klenby a stěny
| |