Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
hradební věž, která je součástí opevnění a umožňuje i boční střelbu, je válcového podkovovitého čtvercového nebo polygonálního půdorysu někdy dozadu otevřená, románské byly plné gotické již duté, v pozdějších dobách měly dělové komory
(řeč. stoa basilike – královská síň)
v antice světská stavba (tržnice, soudy, úřady) s křesťanskou tradicí se stala jedním ze dvou základních stavebních typů chrámové architektury (bazilikální a kruhový), půdorys má vždy tvar kříže, který je tvořen hlavní a k ní příčnou lodí (transept), hlavní loď bývá rozšířena dalšími páry nižších lodí, kde výškový rozdíl propouští okny světlo do chrámu (nemá-li bazilika tato okna nazývá se pseudobazilikou)
zvýšené presbyterium u raně křesťanských kostelů; uzavřený oltářní prostor u pravoslavných kostelů; čtenářský pult v synagoze
bergfrit
hlavní věž hradu, poslední útočiště při dobývání, vstup byl vždy z prvního či vyššího patra, kam vedl jen odstranitelný můstek, většinou válcová, někdy opatřená břitem (klínová) vyjímečně mnohoboká
okružní hradba hradu
prostor mezi valem (s palisádou) a příkopem tzv. předvalí u předhistorických opevnění
měšťanská odnož klasicismu a empíru, která se rozvinula nejvíce v oblasti nábytku (došlo k účelnému zjednodušení)
matový porcelán bez polevy
keramické nebo hliněné střešní tašky obdélné s půlkruhovitým zakončením
bobulovitý románský a raně gotický ornament, který býval vsazován do výžlabků oken a portálů nebo tvořil hlavice, předstupeň kraba
barokní a rokokový ornamentální prvek připomínající tvarem lidské ucho, bývá doplňován penízky, drobnějšími boltečky, v rokoku prořezávaný a proužkovitě profilován
článek opevnění v podobě obezděné plošiny, kde se umisťovala děla
bosované zdivo - plastická napodobenina kvádrového zdiva, pravoúhlé s velmi hrubou strukturou, v renesanci bývalo bosované zdivo v průběhu celého přízemí, také se nazývá rustika; je několik typů: tzv.: nárožní, pásová (bez horizontálního členění), prstencová (plastické členění sloupů/pilastrů), diamantová
malý návrh pro budoucí sochu v trvanlivém materiálu
označení pro sloupek či pilířovitou kapličku s křížkem, jako díky Bohu za odvrácení nebo ukončení něčeho zlého, mívá niky se soškami nebo svatými obrázky, některé jsou zdobeny reliéfy nebo jen prostě bílené (každé jaro); trojboké mají symbolizovat Nejsvětější Trojici
| |