Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
nízká zeď nad hlavní římsou budovy zakrývající střechu, bývá tvarově velmi rozmanitá a zdobná (cimbuří, štítky, někdy balustrády s vázami a figurami)
je to jen zeď napodobující další patro budovy, zakrývá střechu, bývá prolamováno okny na půdu nebo jen slepými; v interiéru je to úzká stěna mezi dvěma římsami vsunutá mezi klenbu a podpěry
silná mužská figura, která je náhradou za nosný článek, pojmenování vychází z antické mytologie, kde obr Atlas nesl nebeskou klenbu
předmět, který bývá spojován se zobrazovanou osobou, je to její charakteristický znak , který se vztahuje k jejímu postavení, zázraku nebo zvláštním událostem z jejich života (často mučednické smrti) Např.: Neptun – trojzubec, sv.Ludmila – šátek, sv.Jan Křtitel – Beránek Boží (Agnus Dei), sv.Jiří – zabíjí draka, světci – palmovou ratolest
centrální otevřený prostor původně v antických domech, může probíhat i více patry
svatozář
líc, svrchní, opakem je revers
látková nebesa na trůnem, oltářem, lůžkem (napodobovaná ve dřevě i štuku, při procesích látka nesená na tyčích nad Nejsvětější svátostí; malá ochranná a velmi zdobená stříška nad gotickými sochami nebo nad kazatelnou
látková nebesa na trůnem, oltářem, lůžkem (napodobovaná ve dřevě i štuku, při procesích látka nesená na tyčích nad Nejsvětější svátostí; malá ochranná a velmi zdobená stříška nad gotickými sochami nebo nad kazatelnou
otevřený výstup z těla stavby v horních podlažích se zábradlím
zábradlí z kuželek (balustra – kruhový nebo polygonální profilovaný sloupek) bývá zakončen opěrným článkem, soklem (postamentem), na kterém může stát socha nebo váza; může být slepá před zdí, reliéfní nebo jen ve štuku
lavice z vnitřního parapetu pod oknem
samostatná centrální stavba sloužící ke křtu, stávala na západ od chrámu a byla zasvěcená Janu Křtiteli
předsunutý článek opevnění před branou, válcovitý nebo mnohostěnný, je opatřen střílnami a obklopený vlastním příkopem
nejčastěji pětiboká sypaná a dusaná opevňovací bašta obezděná kamennou zdí (hrany a římsy z opracovaného kamene), od hradeb oddělen krčkem
| |