Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
(lat. anulus – prsten)
úzké proužky na dórské hlavici
(řec. apotropaion – kouzelný předmět zahánějící zlo)
typ architektonické plastiky (rom., got.) zobrazující démonická zvířata, tváře se zkřivenými grimasami, propletené ornamenty též ochranná hlava
kněžiště nebo závěr sakrální stavby, půlválcovitý útvar uvnitř klenutý čtvrt kulovou konchou, z venku vystupuje z těla kostela, krytý půlkuželovitou střechou (např.rotunda je centrální kruhový prostor rozvinutý apsidami), když rozvíjejí kostel bazilikálního půdorysu rozlišujeme hlavní (zakončuje hlavní loď) a vedlejší apsidu (zakončuje boční lodě)
stylizovaný ornament listů a úponů, též i s figurálními prvky
(lat. arbor – strom)
parková sbírka našich i cizokrajných dřevin
gotický křídlový oltář, mívá jeden nebo dva páry dvířek (křídel), která umožňují různé modifikace oltáře podle příležitostí církevních bohoslužeb; celek se všemi částmi je zdoben malbou nebo řezbami (reliéfy či sošky většinou v retabulu (hlavní skříni), kde jsou vyobrazení z Bible nebo života světců a jejich podoby s atributy, vrchní část oltáře tvoří většinou bohatě vyřezávaný štít zdobený fiálami s kraby
trám položený vodorovně na sloupech
plastické orámování oblouku (portálu, arkády), dalo by se nazvat i do oblouku ohnutý architráv, bývají zdobeny ornamentálními reliéfy nebo malbou
(lat. arkus – oblouk)
řada oblouků za sebou podepíraná pilíři či sloupy, arkádová chodba je tvořena dvěma nebo jednou stěnou tvořenou arkádou ; slepá arkáda – neotvírá stěnu jen jí člení, v severnějších zemích bývají arkády i zasklené
typ nádvoří obklopený arkádovými ochozy, ve více patrových bývá dodržován ustálený antický sloupový řád (odspodu dórský častěji toskánský nad nimi iónský, korintský a kompozitní)
uzavřený výstupek na průčelí nebo nároží domu (čtyřboký, válcovitý či polygonální), může probíhat přes několik podlaží, být podepřen konzolami, krakorci nebo probíhat sloupem až k zemi, vznikl z původních výklenků pro oltář nebo jako prevet na hradech.
u historických slohů je to zpevnění nároží a opěrných pilířů kvádry kamene, později se jen naznačuje jako dekorativní prvek bez původní funkce
Artikulární kostely jsou protestantské kostely z konce 17. století a 18. století. Svolení ke stavbě kostelů bylo zakotveno ve sněmovních zákonných článcích (artikulech) a odtud pochází i jejich název. Kostely musely být stavěny na okraji obcí nebo za hradbami měst, na jejich výstavbu nesmělo být použito ani kamenů ani železa (včetně hřebíků), což mělo snížit jejich trvanlivost. Kostely nesměly mít věž ani zvony a nesměly mít vchod z ulice.
ikonograficky ustálený obraz Panny Marie Nanebevzaté nesené na oblaku k nebi
perlovec někdy prstenec pod hlavicí sloupu
| |