Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
původně antický ornament hojně využívaný od renesance do 19. století, jsou to jemné úponky rostlin s fantastickými lidskými, zvířecími a bájnými postavami
umělá jeskyně v renesančních a barokních zámcích, iluze jeskyně je tvořena kameny a krápníkovitou omítkou, bývá doplněna kamennými lavičkami
bájné zvíře s horní polovinou těla orla a dolní polovinou lva (má křídla a ocas)
sálový kostel
stejnolodní podélný kostel (boční lodě mají stejnou nebo přibližně stejnou výšku), kryje je jednotná vysoká střecha , paralelní střechy nebo nad střední lodí podélná a přímé sedlové střechy nad bočními, objekt je osvětlován velkými okny bočních lodí, příčná loď často chybí, největší rozkvět ve 13. a 14. století
vodní kovárna, ohromné kladivo je poháněné vodním kolem jako ve mlýně, jiné kolo pohánělo brusku a měch na výheň
mužská či ženská polopostava s architektonickým prvkem místo dolní poloviny těla, používána jako nosný článek podobně jako karyatidy a atlanti
hradní vězení
věž (hradní/městská) kde bydlel a konal službu hlásný
je v místě styku podpory (dříku) a zátěže (kladí, klenba), je jich veliké množství druhů viz antické sloupové řády a mnoho dalších (akantová, antropomorfní, antová, bobulovitá, figurální, hřibová, jehlancovitá, kalichová, košová, kružbová, krychlová s terči, laločnatá, listová, palmetová, papyrová, polštářová(bochníková), polygonální, talířovitá, volutová, zoomorfní, ....)
špitál
dům pro staré a nemocné u kostelů a klášterů (spravovala tzv. špitální bratrstva)
polní dělo často užívané husity (dostřel 100-120m)
středověké opevněné panské sídlo, rozlišujeme mnoho druhů: podle majitele královský a věnný (věnován královně), panský, biskupský nebo řádový (některý církevní řád), podle umístění jsou výšinné/sklaní a vodní/blatné, podle funkce sídelní, správní, strážný, atd.; centrem je vlastní hrad, kde je palác s kaplí, prostory na zásoby, studna na spodní vodu nebo cisterna na jímání dešťové vody, věž, která byla většinou posledním útočištěm při dobývání hradu a zároveň strážným bodem; okolo je jedno nebo více příhradí s obchodním a řemeslným zázemím atd., několik opevnění s branami a padacími mosty nad hlubokými/vodními příkopy ... viz hradby v renesanci už ztrácela obranná funkce smysl, a tak byly přestavovány na hradozámky a nebo jen na základech byly stavěny zámky, v baroku byly klíčové obranné hrady obehnány novým systémem barokního opevnění
důmyslné obranné zařízení kolem hradu, města, pevnosti nebo jiného prostoru; základem je kamenná nebo cihlová zeď (nebo náspy ze dřeva a hlíny), tato zeď může mít cimbuří s ochozem nebo podsebití, do ní jsou vkládány brány, věže a bašty; venkovní část tvoří plocha parkánu, kterou z venčí vymezuje parkánová zeď (parkánové bašty), jejíž pata leží v příkopu, nad příkopem bývá padací most nebo pevný most zakončený padacím mostem brány, příkop vybíhá v hliněný val, kterých může být hned několik, zvláště u výšinných hradů
předhistorické a raně historické sídliště o rozloze až 50 hektarů, bývalo útočištěm i střediskem kmenu; plocha byla opevněná (jako hrad), výšinné/ostrožné hradiště má pásma valů a příkopů anebo blatné hradiště, které se většinou nacházelo v bažinách nebo u vodních toků, které je chránily od vpádu nepřátel
kostrová stavební konstrukce, kde nosné rámové části zdí tvoří dřevěné trámy, zatímco pole mezi nimi jsou vyplněná hlínou nebo cihlami (nejvíc rozšířeno v Německu, Anglii, a Francii již od 7.století)
| |