Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
je geometricky upravená zahrada (největší rozkvět právě ve Francii) většinou symetrický plán obrazců ze střižených živých plotů (tzv.bosket) a štěrkových cestiček doplňován fontánami, labyrinty, sochami či celými fontánovými sousošími na ose zahrady (někdy gloriolet, oranžerie nebo jiné pavilony), do geometrických obrazců se sazí další různobarevné květiny a někdy časově proměňují barevnost zahrady v průběhu měsíců, nejbližší rovinná část s krajkovým květinových obrazců se nazývá parter, někdy končí osa zahrady brankou do anglického parku
(it. fresco – čerstvý)
nástěnná malba zásaditými vodou ředitelnými barvami na čerstvé vápenné omítce, po vyschnutí se barva spojí s podkladem
trojúhelníkovitý, segmentový, prolomený (roztržený), zalomený nebo volutový štít nad oknem nebo dveřmi
(lat. funero – pohřbít)
od pohřebních obřadů, např. funerální architektura je architekturou hrobů, hrobek, mauzolea, pyramidy, mastaby, atd.
dlouhá reprezentační místnost s hustě řazenými okny (na druhé straně mohou být falešná okna se zrcadly) slouží pro umístění uměleckých sbírek a ke slavnostním příležitostem - otevřená (arkádová) chodba v kostele nebo u ochranných objektů (řídce zámku) - nejvyšší balkónová vestavba v divadle
věda zabývající se šlechtickými rody
(lat. genius – strážný duch, mé vlastní já, locus – místo)
duch a totožnost daného místa s jeho historií a vztahy
židovská čtvrť ve středověku (s historii tohoto národa dostává i jiné významy)
mytologičtí obři, synové Úrana a Gáie, kteří se vzbouřili proti olympským bohům a ti je svrhli do tartaru (pekla), vyobrazení tohoto zápasu se jmenuje gigantomachie
(též feston)
rostlinný závěs propletený nebo zakončený stuhami
koliště, holá plocha pro volný výstřel kolem barokních pevností
zahradní pavilon (často kruhový a sloupový), někdy umístěn na ose zahrady, v lázních nad pramenem nebo na vyhlídce
svatozář
tapiserie
nástěnný koberec
(fr. gris – šedá)
iluzivní malba v šedých barevných tónech, předstírá plastiky nebo štuk
| |