Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
označení pro zobrazení dekorativně nařasených látek a rouch v malířství, sochařství (štuk, řezba, kámen)
tělo sloupu mezi hlavicí a patkou, platí i pro pilastry a polosloupy, od iónského řádu bývá v třetině výšky rozšířený (tzv. entazí)
Bolestný Kristus
Ježíš v bederní roušce s trnovou korunou, ranami, někdy s pláštěm a pouty na rukou
prostor vzniklý orámováním otvoru sloupy (polosloupy, pilastry) a přepažen kladím někdy se štítem, bývá tak označován i tento styl orámování u dveří a oken; původně malá nástavba v římských chrámech pro umístění sochy, v ranném křesťanství hrobka, ve středověku soukromá kaple, dnes nehluboká prostora přiléhající ke zdi
též historismus, směšování prvků různých historických slohů (nebo směšování prvků různých děl do „nového“)
též tribuna, galerie chrámového prostoru nebo vyvýšený prostor oddělující zpěváky sboru nebo skupiny křesťanské obce (např. jeptišky/mnichy); nejčastěji bývá na západní straně kostela nebo nad bočními loděmi (v centrální stavbě nad ochozem) může být v těle věže a s prostorem kostela být spojená jen otvorem, někdy bývala dostavována i později a je na vlastní dřevěné konstrukci (v reformačních kostelech); architektonicky se dělí na: pravou emporu, která má zbudované plné patro, nepravou ta má pouze průhled do krovu boční lodi a falešná je pouhý otvor ve zdi panská tribuna pro šlechtice do níž se vstupovalo zvláštní chodbou většinou propojenou s palácem kruchta nebo hudební kůr bývají zde varhany a prostor pro další hudebníky a sbor (někdy dvoupatrová)
čelní pohled, opak k profilu (pohled za strany)
řada propojených místností, jejichž dveře leží v jedné ose a umožňují průhled přes všechny místnosti
mírné vydutí (rozšíření) sloupu od jedné třetiny až k polovině výšky (podle typu sloupu)
upomínka na zemřelého ve formě většinou reliéfně zdobené desky upevněné zevnitř nebo zvenku svisle na stěně (pilíři, ..) kostela, bývá tam zpodobněn zemřelý v brnění/šatech nebo klečící před ukřižovaným Kristem, okolo bývá text; není to náhrobek, protože se za ním nenachází hrob, v době renesance a baroka vyrostl epitaf v několikapatrové velkolepé nástavby (většinou v bočních kaplích)
HERALDIKA
znak ve tvaru středověkého štítu, který měl každý šlechtický rod, rytíř, biskupství, stát či město, cechy později je měli i bohatí měšťané, každý měl své heraldické barvy (používala se červená, modrá, zelená a černá, zlatá zastoupená žlutou a stříbrná zastoupená bílou (purpur) nebo textury kožešin) a heraldické znaky jejichž významy se zabývá nauka o erbech - heraldika (mluvící znaky uvádějí obrazně jméno nositele (nebo kořen jména) např. rak jako Rakovník) vedlejší prvky jsou znaky úřadu a důstojnosti (koruna, barevný klobouk s určitým počtem střapců podle důležitosti,...) a další okrasné prvky dokreslující důležitost; alianční znaky – jsou spojené erby manželů někdy pod jednou korunou
eremita – poustevník
obydlí poustevníka v lese nebo při kostelech nebo hřbitovech na samotě (vyhledávali ivanité- členové bratrstva poutníků) převážně je to označení pro napodobeniny pousteven (v parcích nebo areálech kolem sídel)
venkovní šikmá stěna hradu/opevnění nad příkopem
druh střešní tašek obdélného tvaru zvlněné do tvaru S
zvýšení podlahy o jeden nebo několik stupňů ( před trůnem, oltářem, náhrobkem)
| |