Jak se panoramatick obrzky vytvej.

Nehledejte v tom dnou sloitost. V nkolik bodech se Vm pokusm nastnit problematiku cel vci. Mli byste tak zvldnout panoramatick obrzky bhem nkolika minut. Nejdleitj je peliv nafocen cel scny (Stalo se mi nkolikrt, e obrzky nely spojit). Pak pijde ke slovu program, kter um spojovat jednotliv snmky a vytvet panoramatick obrzky.
Pr je lep fotit na vku. Dochz k menmu zkreslen a lpe se ve spojuje. Nevm, jet jsem nezkouel.

Prce v ternu
  1. Pi poizovn obrzk potebujete fotoapart, stativ a nen patn vodovha pro prvn kalibraci stativu (ale nen podmnkou d se bez problmu nastavit podle oka).
  2. Je dobr mt objektiv s kratm ohniskem nap. 24mm. U digitlnch fotoapart se d dokoupit pedsdka, kter m nsobitel nap. 0,7 a kter z bnho objektivu (35mm ppadn 38mm) vytvo lehce irokohl (24,5mm nebo 26,6mm ).
    J pouvm fotoapart SONY DSC-V3 (Normln bych takov pstroj nekupoval ale protoe vytvm 3D obrzky, je to jeden z mla pstroj, kter se daj synchronizovat pomoc LANC) a pedsdku WIDE END CONVERSION LENS s nsobitelem x0.7 (VCL-DEH07VA).
  3. Warning: include(adv/adv_master.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/https/main_panorama_2.php on line 30 Warning: include(): Failed opening 'adv/adv_master.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/hrady/https/main_panorama_2.php on line 30
  4. Vyberte si dobr msto odkud je vechno krsn vidt a mte ve jako na dlani. Dobe se rozhldnte a na vybran msto postavte stativ s fokem.
  5. Vyberte si msto odkud zanete fotit a kter bude vchozm bodem pro srii vech obrzk.
  6. Pot mete pistoupit k samotnmu focen. Obrzky poizujte v souvislch psech tak aby se kad obrzek s dalm pekrval minimln o 1/4 (jinak jsem to zatm nezkouel). A dojdete k poslednmu obrzku v ad, posute na vchoz bod a zmte nklon fotoapartu. Je opt dleit aby se st scny obrazu hornho obrzku pekrvala se spodn. Jednodue plat, e vechny obrzky se mus dostaten pekrvat.
  7. A budete mt nafoceny cel psy mete vyfotit vrchol a spodek scny. Vrek je jednoduch a spodek vyfote teba tak, e si fotoapart i se staivem vezmete do ruky nastavte samospou a umstte fotopart nad podlahu do stejn vky a msta, kde byl pvodn. Drte stativ za jeho nohy tak abyste byli mimo zbr fotoapartu.
Warning: include(adv/adv_master.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/https/main_panorama_2.php on line 56 Warning: include(): Failed opening 'adv/adv_master.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/hrady/https/main_panorama_2.php on line 56

Tm je prce v ternu ukonena a dal bude pokraovat u potae.

  1. Na internetu si sthnte program PTGui, kter je pro spojovn obrzk jako dlan. Pomoc tohoto programu je mon spojovat nejen velk plochy mnoha obrzk, vyrbt panoramatick psy, ale prv tak panoramatick 360 pltna. Pokud to s panoramaty myslte opravdu vn, doporuuji program zakoupit. Zde plat, e za mlo penz zskte hodn muziky.

No ale prci v programu si probereme v ptm dle.