Omluvte chyby na serveru zpsoben migrac na nov hardware! Na odstrann se pracuje.
Hrady.cz

Hrady a zmky esk republiky

A dal turisticky, historicky nebo jinak zajmav msta a ubytovn nejen v R.


Notice: Array to string conversion in /var/www/hrady/https/funkce_novinky.php on line 68

Notice: Array to string conversion in /var/www/hrady/https/funkce_novinky.php on line 71

Notice: Array to string conversion in /var/www/hrady/class/class.novinky.php on line 76

Kamanov

  • Slovensko
Klasicistn zmek (katie) nechal pravdpodobn postavit v roce 1820 Jozef Zerdahelyi. Od roku 1847 zmek vlastnil Jn Toek, kter jej roku 1889 prodal Steigerm z Hajn Nov Vsi. V souasnosti je v soukromm vlastnictv a mn se v zceninu.

Dal nov msta

RSS kanl dal nov msta


Nov vloen obrzky

Steda, 23. leden 2019. Svtek slav Zdenk, ztra Milena

Je-li na Nov rok hezky, budou pkn n.

Komente, diskuse
Rumberk
29.12. 2018 Doplujc informace k charakteru stavby: Nemm aktuln k dispozici CB 12, v n by mly bt publikovny zvry z vzkumu, nicmn z vron zprvy vyplv, e hlavn vovit stavba nachzejc se v jihovchodn sti jdra mla kamenn, na maltu zdn podsklepen, piem jej nadzemn st byla zejm tvoena devohlinitho charakteru, kter pedstavoval hlavn konstrukci celho hradu. Mte-li nkdo relevantnj informace, doplte je, prosm, a tento koment smate. Dky
kostel sv. Cyrila a Metodje
29.12. 2018 Nvtva kostela: Dobr veer! Jmenuji se Antonn Tietz a bydlm v Praze.Ale k podstatnmu.Bude to u pr let, cca 3-4,co jsem navtvil tenhle kostelk se svm ptelem Petrem Stankuem.Pjmen mho ptele Vm me nkoho pipomnat.A sice autora obrazu obou vrozvst, kter je ve zmnnm kostelku.Je jm, i pesnji byl MUDr.Karel Stanku, kter zmnn obraz nkdy v polovin 30.let namaloval a vnoval jej tehdejmu fari s nm se ptelil.Jeho jmno neznm..A prv na ten obraz bych se rd znovu podval.Pi prvn nvtv Hravy jsem s sebou neml fotoapart.Pokud jde o datum m nvtvy,tak pichz v vahu nkdy erven, i ervenec 019.A dohodl bych se s pnem, jeho jmno i tlf jsou tak zde k dispozici.To je zatm ve. S dostatenm pedstihem se ozvu zatkem lta ptho roku.
radnice
24.12. 2018 Slavnosti Mraen aneb za dva zlat: 15.-16.6.2019 od 10-17 hod. Historizujc hudba, tanec, divadlo, dobov trit, star emesla, zvren divadeln bitva, pohdky, hry a dlniky pro dti, kvalitn oberstven, zkrtka den pln zbavy pro rodie i dti. Podrobnosti na: https://www.facebook.com/mraceni/
Svbohy
7.12. 2018 Nadje na zchranu nadle umr.: I na konci roku 2018 je nadje na zchranu zmku marn. I pes mnoho let (od r. 2009), kdy je zmek nabzen k prodeji, se nenael nikdo, kdo by jej zachrnil. Prodejn cena je pehnan (2.200.000 K), prodej by byl snad mon jen za cenu pozemku. koda.
Chlumec nad Cidlinou
22.11. 2018 Pamatuji sti zceniny: Jet v 50.letech byly zbytky hradu mezi \\\"elezniskmi\\\" domy v Pertnsk ulici a zahradnictvm \\\"u Klubk\\\". Jako mal jsme zbytky staveb prolzali. Snad to pvodn byly stje, pod nimi sklepy s prchodem - tunlkem mezi mstnostmi, dlouhm asi 1-1,5 metru, vysokm asi metr, vrch byl oblouk z cihel. Vchodn st byla opravdov zcenina - zboenit, zasahujc pes teoretick prostor chodnku a do silnice ulice 9.kvtna. Hromada zboenit byla asi 2 metry vysok, na dlku u nepamatuji. Byly to pro ns, dti, prolzaky, v zim a na snhu jsme z on haldy skovali, a do veernch hodin, a to tenkrt jet nebylo dn poulin osvtlen. V t dob v ulici tm dn provoz (do smru Kladruby). asem byla halda do ulice odstranna, uklizena, a v mst byl zzen jaksi prodn chodnk. asem zcenina chtrala, lid si tam chodili na cihly - pi tto innosti tam jeden lovk piel i o ivot. V 60. letech pak MNV ml njak mysl se zbytky, nechal opravit stechu, ale tm to skonilo. Bhem dalch let dolo ke zbourn a odklizen staveb tchto zbytk hradu, a na sti pod stavbami a vedlejho pozemku byla koncem 60.postavena bytovka. Pi cest od nmst do ul. 9.kvtna je to po prv stran, v mst druhho domu za odbokou do ul. Pertnsk.
Ze ivota serveru
Preobhaj pravy systmu serveru - galerie
10. 4. 2017
Jako prvn jsme se pustili do hlavn strnky a galerie obrzk. Zde jsme si vyzkoueli nov dlen strnky a pepsali nov tdy pro voln obsahu. Museli jsme opravit voln mapy google, protoe njak se pestal zobrazovat ikonky mst. Postupn se budou strnky upravovat a zmiz horn menu, kter nen dleit a zpehledn se nkter dal vci. Ale dost povdn a up doi prce. Zde budeme vypisovat co novho u se stalo.
Zmna strnek serveru
5. 3. 2017
Pracujeme na pravch systmu strnek serveru. Po 9 letech pizpsobujeme vpisy informac, responzivn design a zjednoduujeme navigaci a dal prvky strnek. Bhem tchto rekonstruknch prac prosme o shovvavost.
Pidny nov zem
18. 12. 2015
Do stt kde mapujeme pamtky byla pidna ern Hora a Makedonie.
Spolupracujc, partnei serveru
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,