Dlouhý Důl – VPZ

Vlčí Hora, Kyjov
Rozptýlená zástavba po obou stranách údolí vznikla během 18. a 19. století. Dodnes se v původním stavu dochovalo několik větších usedlostí, řada původně obytných zpravidla nevelkých roubených domů manufakturních dělníků a drobných sakrálních objektů. Roku 2004 byla vyhlášena VPZ.
Hlavní obrázek místa
Usedlost u bývalého čp. 27 od jihovýchodu (od potoka)
© Ivan Grisa 03/2011

Vesnická památková zóna Dlouhý Důl

Graficke pismenko Na pomezí Vlčí Hory a Kyjova (obě osady města Krásná Lípa) se do svahu nad pravým břehem Křinice ostře zařezává údolí jejího krátkého přítoku, zvané Dlouhý Důl. Od počátku 18. století zde postupně střídavě po obou jeho březích vznikla řádka zpravidla roubených obytných stavení, která obývali většinou domkáři, zaměstnanci manufaktur v okolí (poprvé připomínána 1719). Jen výjimečně zde najdeme větší usedlosti (zejména bývalé mlýny). Několik domů prošlo přestavbou v I. polovině 20. století, většina si díky chalupářům i po II. světové válce zachovala původní vzhled. Kromě domků v údolí najdeme i několik lidových drobných sakrálních památek – železných křížků na ...
Ivan Grisa, 21.3. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Krásná Lípa