tvrz Určice

Zámčiska, Kumburk
Tato lokalita nebyla dosud potvrzena v žádných písemných pramenech, ale její dispozice a terénní změny nepochybně nasvědčují, že se jedná o bývalé opevněné sídlo.
Hlavní obrázek místa
Určice - tvrz - Pohled na místo tvrziště z cesty za kostelem
© Ivo Rozehnal, 08/2007
Graficke pismenko V lokalitě Zámčiska v Určicích stávala zdejší tvrz. Po Určicích je zmiňován roku 1288 rytíř Ctibor, který měl spor s plebánem Konrádem. O jeho sporu je zachována listina papeže Mikuláše IV. Rok vzniku ani zániku sídla není znám.
V 15. století je doloženo, že tu bylo opevněno vojsko, které využilo zdejších valů. Je tedy jisté, že v této době již určická tvrz nestála.
Ivo Rozehnal - podle www.urcice.cz a mapy okolí Brna – východ (1977), 13.8. 2007

  historie

  ... Je výběžek zvaný „zámčisko". Na zámčisku lze rozeznati valy z nasypané země a na některých místech jsou i zbytky zdí z drobného kamení vystavěné. Při kopání nalezeny tu různé předměty starožitné. Pod zámčiskem jsou lomy kamenné a na drobný pískovec, v nichž vyskytují se zkameněliny... citace z knihy Popis okresního hejtmanství Prostějovského
  IvoR, 11.6. 2015

  pověsti

  O Zámčisku
  U Určic stávala před dávnými časy pevná rytířská tvrz, tam kde je dnes "Větřák". Jen nepatrné zbytky valů označují ono místo, kde stávala tvrz. Říká se tomu dodnes Zámčisko. Bydlil prý tam bohatý rytíř, který zahynul i s rodinou při vpádu nepřátel. Všechno své bohatství ukryl v podzemních skrýších, o nichž nikomu nepověděl. Poklady ty jsou prý tam ukryty do dnešního dne. Jednou chytal kdosi na Zámčisku ptáky. A když na ně číhal, tu pojednou

  Ivo Rozehnal - www.urcice.ic.cz, 28.10. 2009

  popis

  Lokalita Zámčiska leží na západním okraji obce Určice. Tvrziště využívá mírného svahu a jeho velikost je zhruba 47x41 m. U východu vybíhá trojúhelníková špice. Pod severním svahem prochází úvozem polní cesta, která začíná nedaleko nad kostelem. Valy jsou patrné též západně a pod východním svahem je malá louka. Jižní strana je dnes zastavěna zástavbou. Plocha tvrziště je využita jako sad a vinohrad. Přístup na plochu tvrziště není možný.
  Ivo Rozehnal, 13.8. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Prostějov  (PT)
  Určice