Dnes zaniklý zámek byl postaven patrně v průběhu 17.–18. stol. V r. 1947 se stal majetkem státu a používali ho zemědělci. Po r. 1990 byl vrácen potomkům původních majitelů, kteří ho prodali a nový majitelé nechali zbytky zámku odstranit.
Hlavní obrázek místa
Torzo zdi budovy zámeckého dvora po demolici.
© Miroslav BITTER 2006
Graficke pismenko Areál dolnomarklovického dvora a zámku se nachází na levém břehu říčky Petrůvky, západně od cenného a významného dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně. Areál leží hned při křižovatce cest z Dolních Marklovic do Petrovic a do Karviné. Zámek byl postaven někdy na přelomu 17. a 18. jako navazující součást severozápadního hospodářského stavení (stájí). Zámek, jak byla budova označována, byl tvořen obdélnou přízemní zaklenutou budovou s mansardovou střechou, ve 2. polovině 20. století nahrazenou střechou z vlnitého eternitu, na níž byl znát náznak mansardy. Z celého dvora se do dnešní doby (jaro 2005) zachovala právě ona severozápadní budova stájí ...
Jan P. Štěpánek, 22.3. 2005

  turistické

  Objekt zbořen. Stav 30.12.2005
  aseainvestment@iol.cz, 3.1. 2006

  historie

  Ves se podobně jako mnoho jiných v okolí uvádí poprvé v roce 1305 ve výčtu příjmů vratislavského biskupství. Majetky zde tehdy měli bratři Václav a Stanislav z Marklovic. Už zřejmě tato skutečnost dala vznik tomu, že původně jednotná ves byla rozdělena na dvě části. Možná právě v této době vznikla v obci jižně pod kostelem tvrz. Dnes zcela zaniklá. O majitelích vsi v průběhu 14. a 15. století nemáme informace. Až v od počátku 16. stol. se

  Jan P. Štěpánek, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945 (F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Libri 2005), 22.3. 2005
  Poslední popis zámku z kraje jara 2005
  V době mé návštěvy - březen 2005 - stála celá budova ještě ve svých zdech. Zbořeny byly pouze střechy s podkrovími. Část hospodářské budovy, která přímo navazuje na budovu zámku, má částečně spadlou jednu z bočních zdí a s ní se patrně sesula i polovina zaklenuté místnosti. V této místnosti, zaklenuté na dva středové pilíře, byly evidentně stáje, soudě podle kamenných žlabů po obvodu místnosti. Hlavní místností hospodářské části objektu je

  Jan P. Štěpánek, 3.2. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  zámek
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Karviná  (KA)