Vodní tvrz založena před r.1288 Weikhhartem z Polomi. Počátek 15. stol. přestavěna Donáty na čtvercovou got. tvrz (hrad). Po r. 1573 přestavěna renesančně Pražmy v zámek. Od poč. 17. stol. slouží jen jako správní a hospodářská budova. Dnes zřícenina.
Hlavní obrázek místa
Pohled od západu na průčelí tvrze.
© Miroslav BITTER 03/2004
Graficke pismenko Dobře zachovalá zřícenina renesanční vodní tvrze. Areál byl v době focení (r. 2002)vysekán, o rok později opět zarůstá nálety a keři. V obodbí vegetačního klidu je vidět z hlavní silnice Ostrava - Opava.
Na hlavní cestě Ostrava - Opava odbočit na začátku obce Velká Polom vlevo na velké parkoviště. Pod ním se tvrz nalézá.
17.12. 2003

  turistické

  Jen pár desítek metrů po svahu dolů od hlavní silnice z Ostravy do Opavy, lze v obci Velká Polom nalézt architektonicko-historický skvost – bývalou vodní tvrze Velká Polom, někdy také nazývanou Milotičky. Doba největší slávy tvrze je již dávno pryč. Z bývalé gotické tvrze, která byla postavena patrně již koncem 13. století a v roce 1573 dokonce přestavěna v renesančním slohu tak, že začala být nazývána zámkem, se do současnoti zachovalo jen

  Jan P. Štěpánek, 13.4. 2006

  historie

  Příklad slezské renesanční vodní tvrze. Uvádí se mezi léty 1466–1530. Do dnešní podoby byla přestavěna r. 1573. Kolem roku 1800 přeměněna na sýpku. Tvrz byla obývána až do II. sv. války.
  KSSPPOP - Hrady, hradní zříceniny a tvrze Severomoravského kraje, 17.12. 2003
  Osudy tvrze ve 20. století
  Roku 1924 koupil velkopolomský statek velkostatkář Antonín Kubíček. Během celé doby svého hospodaření tvrz udržoval. Ještě v roce 1935 bydlela v tvrzi rodina Bochňákova. Na statku se pracovalo a uvnitř byly krásné klenuté stropy. Nahoře nad bytem byly obrovské prostory, kde se skladovala úroda. Obilí se vozilo i do sousední sýpky. Během druhé světové války zde hospodařil německý správce a po válce byl statek vrácen Kubíčkovi. Ještě po

  MF Dnes, Liana Melecká (entered by Marius Dee), 3.2. 2006
  Popis tvrze
  Samotnou stavbu tvoří masivní kamenná, jednoposchoďová budova se základovými zdmi 1–2 m silnými. Vnější rozměry objektu činí cca 36 x 34,5 m, prostora vnitřního nádvoří má rozměry cca 16 x 19 m. V severním rohu nádvoří se doposud nachází studna o průměru 1,8 m neznámé hloubky (dnešní hloubka je cca 4 m). Většina vnitřních stěn objektu přimykajících k nádvoří tvoří zdi přes 1 m silné. Na všech čtyřech vnějších rozích objektu se dochovaly masivní

  Historie bývalé vodní tvrze ve Velké Polomi (Jiří Tichánek, in Archeologie Moravy a Slezska, 2004), 13.4. 2006
  Historie vodní tvrze ve Velké Polomi
  První zmínka o samotné obci Velká Polom pochází z 15. června 1288, kdy se hovoří o jakémsi nám blíže neznámém Weikhardu z Polomi. Roku 1377 patří Polom Jindřichovi Bítovskému z Bítova a na Hrabyni. Při rozdílech Opavska držel Jindřich Hrabyni, Čavisov, Dobroslavice a Smolkov. Protože uvedené vesnice leží vesměs v okolí Velké Polomi, šlo pravděpodobně o tuto lokalitu a záznam nasvědčuje tomu, že velkopolomský statek byl asi rozdělen mezi dva

  Historie bývalé vodní tvrze ve Velké Polomi (Jiří Tichánek, in Archeologie Moravy a Slezska, 2004), 13.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Ostrava-město  (OV)
  Velká Polom