Klášter vznikl postupným rozšiřováním areálu kolem kaple, postavené po roce 1735 na náklady Matěje Jindřicha Butze z Rolsbergu. Karmelitáni zde působili od roku 1908. Obnoven po roce 1990, kdy byl důkladně rekonstruován.
Hlavní obrázek místa
klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie Karmelské
celkový pohled na kostel
© MarcoRave, 07/2010
Poutní kostel Panny Marie s klášterem karmelitánů nad Kostelním Vydřím stojí na vyvýšenině 3 kilometry severně od Dačic a Jindřichohradecku.
Jiří Cukr, 7.12. 2003

  historie

  Počátky poutního místa spadají na přelom 17. a 18. století. V roce 1694 koupil osadu Kostelní Vydří, která stála od roku 1305, císařský poštmistr baron Gerhard Jindřich Rutz z Rolsbergu. Ten nakázal roku 1709 postavit na vršku nad obcí kapli vysvěcenou páterem Karlem Felixem Slavatou, který sem věnoval i obraz Panny Marie Karmelské ( na hlavním oltáři ). Prvního rozšíření se kaple dočkala po dvaceti letech a v letech 1746 – 1752 přibyla budova

  Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1996, 7.12. 2003
  Klášter karmelitánů v Kostelním Vydří
  Karmelitánská tradice o založení a vývoji areálu v Kostelním Vydří se značně rozchází s informacemi v písemných pramenech. Ty zaznamenávají žádost majitele statku Kostelní Vydří Matěje Jindřicha z Rolsbergu o povolení stavby mariánské poutní kaple, datovanou 13. 6. 1735, opakovanou 27. 6. 1737. Konsistoř žádost prověřila a zjistila, že v místě se nacházel starý kamenný sloup s mariánskou plastikou, jíž se připisovala zázračná moc. Kaple podle

  Ivan Grisa, dle D. Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Libri 2005, 9.1. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Kostelní Vydří