Gotický hrad založený roku 1348 za Karla IV. na ochranu korunovačních klenotů a státních listin. Významná kaple sv. Kříže s deskovými obrazy od Mistra Teodorika. Necitlivou rekonstrukcí v 19. stol. zničena autentičnost hradu.
Hlavní obrázek místa
© Martin Odziomek, 07/2007

Graficke pismenko Protože tento hrad je pokladem Království českého, očekávejte zvýšený zájem o tuto památku. Vlakem jeďte do stanice Karlštejn a dále po značené cestě až na hrad.
28.5. 2002

  historie

  Hrad Karlštejn, založený 10.6.1348 Karlem IV., byl postaven ve stylu vrcholné gotiky nejen jako císařská rezidence, ale zejména jako pevnost, určená k uchování Karlovy sbírky svatých relikvií a císařských korunovačních klenotů. Stavba a výzdoba hradu byla dokončena vysvěcením kaple sv. Kříže 9.2.1367, kde byl uložen říšský korunovační poklad. Za husitských válek se Karlštejn stal místem trvalého uložení korunovačních klenotů českých králů, kde

  28.5. 2002
  stručná historie hradu Karlštejn
  Každý národ má místo spjaté s jeho dějinami. Přicházejí tam lidé jako symbolu své minulosti a k památníku svých předků. Takovým velkolepým místem pro nás pro Čechy je hrad Karlštejn. Strmí na vysokém skalním ostrohu nedaleko řeky Berounky, ze tří stran ukryt mezi vysokými lesnatými stráněmi. V létě sem na Karlštejn proudí spousty turistů z našich měst a vsí, ale i spousty cizinců, které láká podivuhodný a mocný hrad Karlštejn. Hrad, jehož

  Filip Procházka, Hrady země České (Antonín Benda), 14.12. 2003
  R 1348 založil Karel IV. nový hrad a stanovil, že má nést jeho jméno a nazývat se Karlštejn. Měl stát poblíž levého břehu Berounky ve vzdálenosti asi půldenní jízdy koňmo od Prahy, v krajině, kde se dosud nečetná pole a vsi střídaly se zalesněnými vrchy. Poslání hradu mělo být výjimečné. Karel IV. jej od počátku zamýšlel vybudovat jako monumentální, nádhernou stavbu ztělesňující výsostnou funkci jeho monarchie, jako velkolepou schránku

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, 19.5. 2005

  pověsti

  Vyhubení ďáblů
  Bohumilé dílo Karlovo nelíbilo se ďáblům. Chodili mu v patách, překáželi jeho snažení. Proto, aby zmařil nástrahy rohaté chasy, prokazoval císař Bohu poctu a na cesty s sebou brával ostatky svatých. Ďáblové se mu usadili i v lesích pod Karlovým Týnem. Číhali den co den u stezky vedoucí skalinami, přepadali pocestné a z lupu byli živi. Tu dal císař vyhlásiti, že hojně odmění toho, kdo zapudí čerty, a bude-li prostého stavu, obdrží rytířský

  2.9. 2002
  Slepec a jeho věrný pes
  Král Václav IV. nemiloval samoty a ticha, jako jeho otec. Naopak, chtěl vždy a všude míti kolem sebe veselo. A tak i Karlův Týn, kdysi tak tichý a zádumčivý, ozýval se za jeho vlády bujným, hlučným smíchem. Nebyl-li zrovna v hradě pitvorný šašek, který bavíval panstvo šprýmy, zavolali slepce Beneše. Slepec ten stával u hradní brány, maje u sebe černého, huňatého psa, který ho vodil a před vším zlým chránil. Světlo již dávno pro Beneše zhaslo,

  2.9. 2002
  Veselka na hradě
  Zlá záhuba hrozila hradu v květnu 1422. Pražané s Korybutem, knížetem litevským, který se chtěl zmocniti české koruny, přitrhli k němu v počtu dvaceti tisíc a jali se ho dobývati, neboť purkrabí karlštejnský setrval při králi Zikmundovi. Husité obsadili okolní návrší a vrhali praky i houfnicemi na hrad těžké, kamenné koule i sudy, plněné páchnoucí hmotou. Ochránci pokrývali střechy proutím a kožemi, aby byly zmírněny účinky střelby, vápnem pak

  2.9. 2002
  České víno
  Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy vypráví o tom, jak císař dovezl do Čech první révu a jak se před svým důvěrníkem Buškem z Velhartic šklíbí nad jeho trpkou chutí. První písemná zmínka o pražských vinohradech pochází však už z druhé poloviny 12. století. Karel IV. ale dovezl prvotřídní révu z Burgundska a jelikož bylo tehdy v Čechách pravděpodobně tepleji než dnes, dozrávala zde v kvalitní a dobré víno. Na tuto tradici navazuje dvoudenní

  iV, 1.4. 2007
  Ohnivé sudy. ( Pověst " o svěceném víně".)
  Za starých časů měli prý kanovníci kapitoly karlštejnské darované dobré víno ke mši svaté. A že byly tehdá bouřlivé doby a vojna zuřila na všech stranách, ukryli prý kanovníci karlštejnští toto kostelní víno do tajného sklepa, aby se ho vojáci, nebo zlí a nepočestní lidé a zbojníci nezmocnili. A žoldnéři by prý svatosvatě onoho vína nikdy nenalezli, kdyby jim je neprozradil právě sám karlštejnský kostelník, který víno ve sklepě ukrýval a sám na

  Jaroslav Šefčík ( Ze zášeří českých hradů ), 6.4. 2009


  Státní hrad a zámek Velhartice - místo, jež miloval nejen král Karel s přítelem Buškem, ale i slavný Jan Werich

  Hrady a zámky

  Ve 14. století patřily Velhartice mezi naše největší a taky nejvlivnější hrady. Jako téměř každý hrad, se i tento nachází na kopci a již přes 700 let z něj shlíží na stejnojmenné město nacházející se pod ním. Toto městečko má běžně pouze 850 obyvatel, ale v sezónu se mění na turisticky velmi vyhledávané místo. A není divu. Návštěvníci, přijíždějící do těchto končin, již z dálky mohou pozorovat pohádkovou scenérii chaloupek a hradu vykukujícího z hlubokých šumavských lesů.

  Záhada sochy v parku poblíž ředitelství ČKD Blansko

  Cestování

  Pojedete-li někdy od Brna směrem na Blansko, hned na okraji města budete míjet správní budovu slavné firmy ČKD. Nedaleko se nachází malý parčík a v něm trošku kontroverzní pomník, jehož stáří se odhaduje na více než 100 let. Skutečný původ je dodnes trochu záhadou.

  Viklan co se již neviklá a další zajímavá místa v Jihočeském kraji

  Hrady a zámky

  Nastalo nám krásné babí léto plné slunce, skončil sice čas dovolených, ale počasí nás stále láká ke krásným výletům, kdy se příroda barví barvami a vzduch svěže voní. Při obdivování krás přírody nám může do cesty přijít, jakoby náhodou, některý z méně i více známých skvostů Jihočeského kraje.

  Chcete se stát boháči? Přesně za půl roku vydá hrad Sion svůj poklad!

  Hrady a zámky

  Vydejte se dnes s námi asi 8 km jihozápadně od Kutné Hory, kde se v blízkosti obce Chlístovice nachází zřícenina gotického hradu Sion. Pokud jste dosud o něm neslyšeli, pak jste o hodně přišli a co nejdříve to musíte napravit

  Větrný mlýn Velké Těšany aneb život ve mlýně nebyl pro princezny

  Hrady a zámky

  Kdy a kde se roztočilo první větrem poháněné mlýnské kolo, se už s určitostí asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že se tím splnil pradávný sen člověka, spoutat nepolapitelný a neviditelný vítr a využít jej ve svůj prospěch. Ale protože živel je živel a ten nikdy nebude poslouchat jako beránek, mnohokrát nechal lidi na holičkách a mlynářům připravil nejednu krušnou chvíli.

  Výlety po České republice – Středočeský kraj

  Cestování

  Hrady a zříceniny jsou skvělým cílem pro výlety. Možná ani netušíte, kolik v České republice takových památek je. Jen ve Středočeském kraji najdete kolem 100 hradů, zámků a zřícenin. Určitě znáte Karlštejn, Křivoklát, nebo Kokořín. V článku si představíme tři atraktivní zříceniny hradů, na které se můžete vypravit i s dětmi a užít si rodinný výlet.

  Středočeský kraj,  Beroun  (BE), Karlštejn
  OOO