Zřícenina hradu z počátku 14. století. V 16. století goticky přestavěn. Po zrušení řádu jezuitů, kteří jej používali jako letní rezidenci, byl ponechán svému osudu a změnil se ve zříceninu.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 06/2020
Graficke pismenko Hrad je zřícenina tyčící se nad Lužnicí návštěvná celoročně, avšak o prázdninách je pod hradem otevřen stánek s občerstvením a tím je návštěva tohoto místa zajímavější. U jezu pod hradem se navíc se dá hezky koupat.
Vydej se vlakem do zastávky Třebelice, která je kousek za Táborem směrem od Prahy a dále po modré turistické cestě 3,5 km. Poté doporučuji jít dále až na zříceniny hradu Příběnice. Po cestě narazíš na nádherný starý řetězový most.
Na začátku obce vpravo u silnice je roubená chalupa s doškovou střechou, za vesnicí na dohled od hradu kostelík.
17.4. 2011

  historie

  Hrad vznikl patrně na počátku 14. století. Od roku 1322 byl sídlem vladyckého rodu, který se po něm psal. V roce 1455 přešel do rukou Rožmberků. Na počátku 16. století byl za pánů ze Rzavého pozdně goticky přestavěn. Roku 1691 se stal majetkem jezuitů, kteří ho do roku 1727 užívali jako letní rezidenci. Po zrušení řádu byl ponechán svému osudu a změnil se ve zříceninu. Dispozice hradu byla dvojdílná. O původní podobě a rozsahu předhradí

  Autor textu je neznámý, 28.5. 2002
  DOBRONICE U BYCHYNĚ
  Hrad Dobronice stával nad řekou Lužnicí, kde se dosud zachovala jeho mohutná válcová věž a zbytky zdiva. Na východní straně nádvoří jsou sklepní místnosti bývalého gotického paláce, na jižním ostrohu zříceniny kaple asi z počátku 16. století, jinak se zachovaly jen obrysy základů. Ves Dobronice založil koncem 12. století Jan, syn Dobroňův, který pocházel z jedné z četných větví Vítkovců. R. 1220 se připomíná Jan, syn Dobešův, v r. 1323 Diviš,

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy , 17.4. 2011

  Časová osa

  v polovině 14. století
  Bylo postaveno jádro hradu. Vladykové z Dobronic zde žili do r. 1418.
  po roce 1443
  Hrad měl v majetku Lipold z Kraselova, Jan mladší z Malovic a Rynart z Dubu.
  1455 - 1459
  Patřil hrad Oldřichovi z Rožmberka, který dal přistavět západní křídlo.
  1459 - 1528
  Hrad vlastnili Vítkové ze Rzavého.
  1528
  Víta ze Rzavého prodal polovinu hradu s předhradím a dvorem bratrům Volfu, Jindřichu a Jiřímu Hozlauerům z Hozlau.
  1622
  Janu Jiřímu Hozlauerovi byly zkonfiskovány hrad, dvůr a vsi Dobronice a Staré Sedlo a prodány jeho bratru Bohuslavu Nesterovi Hozlauerovi z Hozlau a na Oltyni.
  1636
  Protože nebyla uhrazena kupní cena, prodala královská komora Dobronice nejvyššímu poštmistru Království českého Ferdinandu Pruggerovi z Grunburgu.
  1691
  Od jeho dcery Anny Jakoby, provdané Klebelsbergové, koupila statek r. 1691 jezuitská kolej u sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Dobronice byly připojeny k řádovému panství Opařany. Po vystavění tamní rezidence byl dobronický hrad opuštěn.
  1773
  Po zrušení řádu byl dobronický hrad ještě v dobrém stavu. Dobronice připadly studijnímu fondu a správce statku začal r. 1790 s bouráním hradu.
  1825
  Dobronice byly spolu s opařanským panstvím prodány kněžně Quidobaldině Paarové. Hradní zřícenině nevěnovali majitelé dlouho pozornost.
  1882 - 1895
  Sráva paarského statku v Opařanech dala provést její nejnutnější zajištění hradu.
  1948
  Po zestátnění paarského majetku připadl hrad do péče MNV v Dobronicích.
  1972
  Byly provedeny první práce na zajištění zříceniny, které provedl ONV v Táboře.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Tábor  (TA)
  Dobronice u Bechyně