Omluvte chyby na serveru zpsoben migrac na nov hardware! Na odstrann se pracuje.
Hrady.cz

Hrady a zmky esk republiky

A dal turisticky, historicky nebo jinak zajmav msta a ubytovn nejen v R.

bo muka

  • Vysoina
  • Szava
ulov barokn bo muka z roku 1772 pipomnaj hladomor v roce 1771. Maj vlcov sloupek na hranolovm podstavci, na hlavici stoj kaplice zakonen nstavcem ve tvaru komolho jehlanu a kamennou koul s kovanm kem. Pamtkov chrnn od roku 1958. Renovovna na potku 21. stolet.

Dal nov msta

RSS kanl dal nov msta


Nov vloen obrzky

Sobota, 19. leden 2019. Svtek slav Doubravka, ztra Ilona

19.1. Na svatho Knuta pichz zima krut.

Komente, diskuse
Rumberk
29.12. 2018 Doplujc informace k charakteru stavby: Nemm aktuln k dispozici CB 12, v n by mly bt publikovny zvry z vzkumu, nicmn z vron zprvy vyplv, e hlavn vovit stavba nachzejc se v jihovchodn sti jdra mla kamenn, na maltu zdn podsklepen, piem jej nadzemn st byla zejm tvoena devohlinitho charakteru, kter pedstavoval hlavn konstrukci celho hradu. Mte-li nkdo relevantnj informace, doplte je, prosm, a tento koment smate. Dky
kostel sv. Cyrila a Metodje
29.12. 2018 Nvtva kostela: Dobr veer! Jmenuji se Antonn Tietz a bydlm v Praze.Ale k podstatnmu.Bude to u pr let, cca 3-4,co jsem navtvil tenhle kostelk se svm ptelem Petrem Stankuem.Pjmen mho ptele Vm me nkoho pipomnat.A sice autora obrazu obou vrozvst, kter je ve zmnnm kostelku.Je jm, i pesnji byl MUDr.Karel Stanku, kter zmnn obraz nkdy v polovin 30.let namaloval a vnoval jej tehdejmu fari s nm se ptelil.Jeho jmno neznm..A prv na ten obraz bych se rd znovu podval.Pi prvn nvtv Hravy jsem s sebou neml fotoapart.Pokud jde o datum m nvtvy,tak pichz v vahu nkdy erven, i ervenec 019.A dohodl bych se s pnem, jeho jmno i tlf jsou tak zde k dispozici.To je zatm ve. S dostatenm pedstihem se ozvu zatkem lta ptho roku.
radnice
24.12. 2018 Slavnosti Mraen aneb za dva zlat: 15.-16.6.2019 od 10-17 hod. Historizujc hudba, tanec, divadlo, dobov trit, star emesla, zvren divadeln bitva, pohdky, hry a dlniky pro dti, kvalitn oberstven, zkrtka den pln zbavy pro rodie i dti. Podrobnosti na: https://www.facebook.com/mraceni/
Svbohy
7.12. 2018 Nadje na zchranu nadle umr.: I na konci roku 2018 je nadje na zchranu zmku marn. I pes mnoho let (od r. 2009), kdy je zmek nabzen k prodeji, se nenael nikdo, kdo by jej zachrnil. Prodejn cena je pehnan (2.200.000 K), prodej by byl snad mon jen za cenu pozemku. koda.
Chlumec nad Cidlinou
22.11. 2018 Pamatuji sti zceniny: Jet v 50.letech byly zbytky hradu mezi \\\"elezniskmi\\\" domy v Pertnsk ulici a zahradnictvm \\\"u Klubk\\\". Jako mal jsme zbytky staveb prolzali. Snad to pvodn byly stje, pod nimi sklepy s prchodem - tunlkem mezi mstnostmi, dlouhm asi 1-1,5 metru, vysokm asi metr, vrch byl oblouk z cihel. Vchodn st byla opravdov zcenina - zboenit, zasahujc pes teoretick prostor chodnku a do silnice ulice 9.kvtna. Hromada zboenit byla asi 2 metry vysok, na dlku u nepamatuji. Byly to pro ns, dti, prolzaky, v zim a na snhu jsme z on haldy skovali, a do veernch hodin, a to tenkrt jet nebylo dn poulin osvtlen. V t dob v ulici tm dn provoz (do smru Kladruby). asem byla halda do ulice odstranna, uklizena, a v mst byl zzen jaksi prodn chodnk. asem zcenina chtrala, lid si tam chodili na cihly - pi tto innosti tam jeden lovk piel i o ivot. V 60. letech pak MNV ml njak mysl se zbytky, nechal opravit stechu, ale tm to skonilo. Bhem dalch let dolo ke zbourn a odklizen staveb tchto zbytk hradu, a na sti pod stavbami a vedlejho pozemku byla koncem 60.postavena bytovka. Pi cest od nmst do ul. 9.kvtna je to po prv stran, v mst druhho domu za odbokou do ul. Pertnsk.
Ze ivota serveru
Preobhaj pravy systmu serveru - galerie
10. 4. 2017
Jako prvn jsme se pustili do hlavn strnky a galerie obrzk. Zde jsme si vyzkoueli nov dlen strnky a pepsali nov tdy pro voln obsahu. Museli jsme opravit voln mapy google, protoe njak se pestal zobrazovat ikonky mst. Postupn se budou strnky upravovat a zmiz horn menu, kter nen dleit a zpehledn se nkter dal vci. Ale dost povdn a up doi prce. Zde budeme vypisovat co novho u se stalo.
Zmna strnek serveru
5. 3. 2017
Pracujeme na pravch systmu strnek serveru. Po 9 letech pizpsobujeme vpisy informac, responzivn design a zjednoduujeme navigaci a dal prvky strnek. Bhem tchto rekonstruknch prac prosme o shovvavost.
Pidny nov zem
18. 12. 2015
Do stt kde mapujeme pamtky byla pidna ern Hora a Makedonie.
Spolupracujc, partnei serveru
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,