Hrady.cz Engelsberg [historie]
•Mnoho nejasností o dějinách tohoto hradu vzešlo z toho, že jeho přesná poloha nebyla dlouho zjištěna (byl lokalizován buď k Sehradicím, nebo k Slavičínu) a že své původní jméno Engelsberk změnil na Sehrad; navíc jej lid nazýval Tetov podle rodu Tetourů z Tetova. Polohu hradu na srázném ostrohu nad kostelem v Horní Lhotě zjistil teprve při svých výzkumech F. I. Červinka, který jej také v r. 1928 podrobně popsal. Šlo o mohutný (obvod měří 900 kroků) dvojitý hrad, jehož obě části byly odděleny hlubokým příkopem a spojeny mostem. Jeho okolí bylo opevněno. Z východní a z jižní strany byl ne dostupný. Obranyschopnost zvyšovalo i jezírko v bezprostřední blízkosti hradu. Někteří badatelé kladli počátky hradu před 10. století. Ve skutečnosti vznikl v polovině 13. století. Připomíná se poprvé ve středověkém falzu zakládací listiny vizovického kláštera z r. 1261 a byl stále biskupským lénem, jehož držitelé často škodili panství vizovického kláštera. Jako Engelsberk se na posledy připomíná v r. 1375, později se uváděl jako Sehradice. Za válek husitských drželi léno Sehradice bratři Miroslav a Jan Balšan z Cimburka, kteří byli nechvalně známi jako lou pežníci. Po husitských válkách se připomíná Petr Nebojska ze Sehradic, patrně purkrabí pánů z Cimburka, který byl v jakémsi spojení se známým nepokojným feudálem Pankrácem od Sv. Mikuláše. Protože sehradická hradní posádka škodila okolí, koupili moravští stavové v r. 1449 od Pankráce nejen hrad (Starý) Světlov, ale také Sehradice se vsí téhož jména, Dolní a Horní Lhotu, Nevšovou a Vasily (zanikly) a celý tento majetek postoupili Burianu z Vlčnova. Hrad byl tehdy patrně rozbořen, neboť se od té doby označoval jako pustý. Nedochovaly se z něho žádné pozůstatky.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava
Text uložen dne: 23.4.2004