Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
půdorys přízemí
© E. Výletová, P. Kroupa: Zámecký areál v Pyšelích (in Průzkumy památek II/1995, PÚSČ Praha, 1995)