Hlavní brána na vstupu do areálu zámku
© Pavel Vítek 02/2006