, www.hrady.cz
Harasov, Krvomlýn (10.9 km)
zřícenina hradu
Hrad existoval na přelomu 14. a 15. století, roku 1420 připomínán jako sídlo Hrzánů z Harasova. Ze staveb dochovány některé sklepy vytesané ve skále.
Vstup do světničky
© Filip Matoušek 02/2004, www.hrady.cz
Kokořín - Staráky (12.9 km)
torzo hradu
Zbytky skalního hradu blíže neznámé historie a majitelů, romanticky upravené při založení zámeckého parku. Dochovány tři úrovně ve skále vytesaných světniček a chodby se schodištěm. Odehrává se zde děj Máchova románu Cikáni.
Kokořín - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 08/2006, www.hrady.cz
Kokořín (14.1 km)
hrad
Hrad postavený ve 20. letech 14. století pány z Dubé. V roce 1426 dobyt a pobořen husity. Od roku 1544 uváděn jako pustý. Rozsáhlá romantická rekonstrukce z počátku 20. století jej připravila o středověkou autentičnost.