Hrady.cz
Vechny lnky
Ronky 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Hlubok opt pivt jaro stezkou za obmi kraslicemi

Ji tradin oslav nvtvnci Hlubok nad Vltavou velikonon svtky hlednm obch umlecky ztvrnnch kraslic. V sobotu 15. dubna se na poest pchodu jara slavnostn oteve stezka se tyiadvaceti, vce ne 700 kilogram vcmi, kraslicemi z dl


Reklama

Ji ek 03/2017

 

V sobotu 15. dubna zahjme Velikonoce na Hlubok charitativnm bhem a rodinnou hrou s mapou, pi kter si budou moci nejen rodiny s dtmi ovit svj smysl pro orientaci, vysvtluje organiztorka akce pan Valerie Chrom ze spolku Hope 4 you.

Bh odstartuje v 11:00 hodin od informanho centra. Tento rok jsme pipravili dv beck trasy na 3,2 a 7,9 kilometr a do startovn listiny se nm podailo pilkat i nkolik zvunch beckch jmen, prozradil spoluorganiztor Petr Mach.

Rodinn hra s mapou pot odstartuje ve 13:30 hodin. Tra povede pevn v zalesnn sti msta. Pesnou podobu trat si ur astnci sami podle mapky, kterou obdr tsn ped startem. Jedinou podmnkou je navtvit vechna vyznaen msta na map, tam najt ob velikonon vajko a opsat z nho soutn psmeno, doplnil Petr Mach. Startovn je dobrovoln, minimln poplatek bude 30 korun za osobu. Prvn ti msta v kad kategorii budou odmnny hodnotnmi cenami.

Celm projektem je pak od potku protkna charitativn mylenka s nzvem etz nadje. Od listopadu postupn organizujeme pro nvtvnky i obyvatele Hlubok rzn aktivity, na kterch je monost pispt na nkup lkaskho vybaven pro dva tce postien chlapce z eskch Budjovic, poznamenv Valerie Chrom.

Oba chlapci trp velmi vzcnou nemoc pezdvanou Ondinina kletba, kter spov v pli velk koncentraci oxidu uhliitho v tle, a dti, kter postihne, zpravidla umraj v novorozeneckm vku na syndrom nhlho mrt.

Pl roku nm dlaj radost nejen nai partnei, ale i jednotlivci, je zcela nezitn pispvaj na dobrou vc. Co m svj zatek, mus mt i svj konec a ten n jsme si naplnovali na obdob Velikonoc, obdob svtk jara a pchodu novho ivota. T ns, e konec etzu nadje bude pro nkoho novm zatkem, popisuje poeticky zmr zakonen a slavnostnho pedn lkaskho vybaven pan Valerie Chrom.

 

Ke konci nora vybral spolek Hope4you na nkup lkaskho pstroje zvanho Kapnometr ji vce ne 280 tisc korun eskch. Chtla bych tmto moc podkovat vem, kte pispli i ns jinak podporovali. Moc si toho vme a doufme, e ji o velikononm vkendu budeme moci pstroj slavnostn Ondrovi a Tondovi pedat, dodala dojat editelka projektu pan Valerie Chrom.

Bohat program Velikonoc na Hlubok je pro nvtvnky pipraven po cel vkend. V zoologick zahrad budou mimo jin probhat i komentovan krmen zvat i vtvarn dlniky. Na ndvo hotelu tekl zase v nedli napklad Velikonon jarmark, dopluje Jan Vlask z informanho centra.

Valerie Chrom

Hope 4 you z.s.

Valerie Chrom (31.3. 2017)


 Ji ek 03/2017
Ji ek 03/2017
 Ji ek 03/2017
Ji ek 03/2017
 TZ 03/2017
TZ 03/2017
 Reakce na lnek

Reakce na lnek
16.10. 2017 22.12, JaredZobia
<a href=https://avto.market> </a>, . , .

<a href=https://avto.market>.</a> , !, :

;
;
;
,
- ;
, .
- . , , !

, , . :

;
, ;
;
.
, . <a href=https://avto.market> </a>., . , :

;
;
;
.
, , .

<a href=https://avto.market></a>

, , . , :

<a href=https://avto.market> </a>;
( ).
, ., . , .

, :

;
;
"";
;
.


, .

, .

, !

<a href=https://avto.market> </a>

<a target="_blank" href="https://avto.market"><img src="http://s014.radikal.ru/i326/1710/69/1850f351499b.png"></a>
31.10. 2017 03.01, SaredSpoom
<img src="http://s010.radikal.ru/i314/1707/50/9f3972a51ae4.jpg" >
31.10. 2017 03.02, SaredSpoom
<img src="http://s010.radikal.ru/i314/1707/50/9f3972a51ae4.jpg" >
Tento lnek je piazen k nsledujcm mstm
Hlubok nad Vltavou
Hlubok opt pivt jaro stezkou za obmi kraslicemi, Valerie Chrom (31.3. 2017)
Velikonoce na Hlubok letos znovu nabdnou uniktn ob kraslice, Ji ek (9.3. 2016)
Krampusov pilkali do Hlubok 25 tisc divk, Valerie Chrom (22.11. 2015)
Uniktn stezka za obmi kraslicemi, Valerie Chrom Dis., Centrum volnho asu Pokolk Hlubok nad Vltavou o. s. (13.5. 2015)
Baron Trenck, Eduard Vale (26.1. 2007)
Nahlsit chybu
TOPlist
Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
RSS, Vae oblben msta, (54.198.23.251)