Hrady.cz
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
: tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 931 záznamů, 9 / 63 stran, vyhledáno za 0.22 sec
pahorek jádra od severovýchodu
Autor: © Pavel Zany Komárek 24/11/2003
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dašovice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Dobře zachovalý reliéf tvrze, zaniklé vsi a jejího ohrazení. Tento sídelní komplex, zatím neprozkoumaný, patří k nejlépe dochovaným podobným místům u nás.
Děpoltovice
Autor: © Luděk Pitter 03/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Děpoltovice starý zámek
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Děpoltovice, Děpoltovice
První zmínka o Děpoltovicích je z roku 1273 kdy ves patřila k příslušenství tepelského kláštera. Statek s tvrzí – později tzv. starý zámek – pochází patrně ze 16. stol., kdy byly Děpoltovice v majetku Šliků.
Celkový pohled na návrší lokality od jihu, od Fulneku - na snímku je znatelná hlavní terasa a za ní se jen v tmavém náznaku zvedá druhá teráska (jádro).
Autor: © Jan P. Štěpánek 2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Děrné
312.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Terénní reliéf bývalé tvrze z počátku 14. stol. v západní části vsi. Život na tvrzi trval do konce 15. století avšak kamenné pozůstatky tvrze se zachovaly až do přelomu 18. a 19. století.
Hlavní průčelí
Autor: © Luděk Pitter 06/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dešenice
520.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Dešenice, Dešenice
Tvrz je prvně zmiňována r. 1533. R. 1585 byla v majetku Adama z Předenic, poč. 17. stol. přestavěna na renesanční zámek. Od r. 1686 v majetku Kolovratů, v pol. 18. stol. byla opravena Prokopem Kolovratem-Krakovským v barokním stylu. Po r. 1757 opuštěna. V 2. pol. 19. stol. zde byl zřízen pivovar.
Reklama
Tvrz - Dětkovice- Zahrady v katastru tvrze a dvorce.
Autor: © Ivo Rozehnal 07/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dětkovice
tvrz, zaniklý, není známo, Česká republika, Olomoucký kraj, Dětkovice, Dětkovice
Přibližné místo po tvrzi postavené před r. 1386 a zaniklé v 1. třetině 16. století. Bližší podrobnosti o podobě tvrze a její přesné poloze nejsou známy.
Pohled přes příkop z hospodářské části na hlavní pahorek.
Autor: © Luděk Vláčil 07/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Diviaky nad Nitricou Bukovec, Mŕtvy vrch
350.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko,
Průzkum lokality s výraznou terénní vyvýšeninou prokázal existenci středověkého feudálního sídla typu motte z povelkomoravského období z 11.-13. stol. Areál s obytnou dřevěnou věží obepínal val a příkop. Archeologická lokalita je národní kulturní památkou Slovenska.
Autor: © Jiří Čížek 11/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Divice
323.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Vinařice, Vinařice
Věžovitá tvrz s přistavěným podélným křídlem, obklopená rozsáhlým hospodářským dvorem. Poprvé doložena 1318, nákladná přestavba po 1560. Od 17. století hospodářské využití, dochována unikátní sušárna chmele z 19. století.
Pohled na val tvrziště
Autor: © Martin Kabeláč, 06/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dlouhá Třebová
450.0 m. n.m.
tvrz - tvrz přestavěná na zámek, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Dlouhá Třebová, Dlouhá Třebová
Tvrziště pravděpodobně ze 14. stol. ležícím nad kostelem, nedaleko silnice Ústí n. O.– Česká Třebová. Tvrz byla pravděpodobně založena na ochranu vzdáleného majetku Zbraslavského kláštera. V r. 1753 byla zde postavena zvonice zbořená poč. 20. stol.
Náves ve Dlouhé Vsi
Autor: © Ivo Rozehnal 07/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dlouhá Ves u Vrchoslavic
206.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Dlouhá Ves, Dlouhá Ves
Tvrz v Dlouhé Vsi, dnes části obce Vrchoslavice, v r.1355 vlastnil Jan z Kravař, později střídala své majitele. Zanikla za česko-uherských válek.
Celkový pohled na pahorek tvrze od západu
Autor: © Jan P. Štěpánek 2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dobrá Dobrozemická tvrz
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Lokalita bývalé tvrze s funkcí vladyckého sídla rodu Vlčků z 15.-16.st. se nachází na parcele rodinného domu čp. 25. Větší část je dnes zastavěna. Plošina je asi 20 m široká a 3-4 m nad horizontem původního terénu.
Autor: © Iva Spurná 02/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dobrá Voda 1
282.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Zřetelné tvrziště po první ze tří předpokládaných dobrovodských tvrzí na jihozápadním okraji Dobré Vody, dříve bylo považováno za mohylu.
Autor: © Iva Spurná 02/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dobrá Voda 2
281.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Druhá ze tří předpokládaných dobrovodských tvrzí ležící na západ od usedlosti čp. 1, 2 a 3 na ostrožně nad silnicí.
Reklama
- Část příkopu na jižní straně hypotetického tvrziště.
Autor: © Iva Spurná 02/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dobrá Voda 3
280.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Třetí ze tří předpokládaných dobrovodských tvrzí snad stála na severovýchodním kraji obce.
pohled na náves a domy č.p.46 (tvrz?)-vlevo a č.p. 43 vpravo - od západu
Autor: © Ondřej Štěpánek 07/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dobrčice
243.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj
Terénní náznaky tvrze z poloviny 14. století u č.p. 46 opuštěné nejpozději v polovině 16. století.
Celkový pohled na tvrziště od západu
Autor: © Roman Řezáč 11/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dobrotice
273.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Dobrotice, Dobrotice
Zaniklá tvrz, která se zmiňuje r. 1321, kdy byla v majetku Vlčka z nedalekého hradu Křídlo. V 2. pol. 14. stol. hrad i tvrz koupil Boček z Kunštátu. R. 1437 se tvrz uvádí už jen jako pusté, holé místo – zanikla tedy dlouho před tímto rokem. Dle archeol. výzkumu byla tvrz dřevěná s kamennými základy.

Fatal error: Call to undefined function dct() in /home/cizek/www/hrady/http/funkce.php on line 1081