Hrady.cz
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
: hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 176 záznamů, 1 / 12 stran, vyhledáno za 0.22 sec
Dún Beag - Pohled na hradbu pevnosti od severu.
Autor: © Pavel Semple, 04/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku An Dùn Beag Dunbeg Fort
15.0 m. n.m.
hradiště, zřícenina, není známo, Irsko
Pevnost z konce doby bronzové, z 8.–6. stol. př. n. l., stojící na útesu nad mořem. Osídlena do 10 stol. n. l. Zachovala se hradba z kamene kladeného nasucho s branou, chráněná příkopy a valy. Uvnitř stojí kamenný klochán (9.–10. stol.). V souvislosti s erozí útesu hrozí postupný zánik pevnosti.
Netolice
Autor: © Oldřich Petrášek 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku archeopark Netolice
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Netolice, Netolice
Rekonstrukce bývlého přemyslovského hradiště ranného středověku 10. - 13. století na vrchu sv. Ján v památkové zóně v Netolicích. První zmínka o netolickém hradě pochází z Kosmovy kroniky v roce 981.
Autor: © Pavel Zany Komárek 09/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku archeoskanzen Modrá
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Zlínský kraj, Modrá, Modrá
V místě původního velkomoravského osídlení byl vybudován archeoskanzen. Zachycuje hypotetickou rekonstrukci sídliště rozděleného na mocenskou, fortifikační, církevní a hospodářskou část. Jsou zde naučná představení, pokusné tavby kovů, výroba keramiky, zemědělská výroba i archeologický výzkum.
Autor: © 2003 Jiří Čížek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Baba
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 6-Dejvice, Praha 6-Dejvice
Výběžek s malou zříceninou nad Vltavou byl sídlištěm již v pozdní době kamenné. R. 1650 zde byl postaven viničný lis, později přestavěn na letohrádek, ve 40. l. 18. st. byl vypálen. R. 1858 při stavbě železnice jej upravili na romantickou zříceninu.
 
Val na jihovýchodním rohu hradiště
Autor: © Milan Caha, 07/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bezemín Švédské šance, Brandl
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Konstantinovy Lázně, Konstantinovy Lázně
Slovanské výšinné hradiště ze střední doby hradištní ( 8.–9. století), valy a příkop zachované zejména na jižní straně. Menší plocha na severozápadě byla zřejmě samostatně opevněná akropole,. V lese pod hradištěm mohylové pohřebiště se 45 mohylami.
Pohled na opyš z východu
Autor: © Prudký Martin, 03/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bílenec Wolsberg, Vlčí vrch
482.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Petrohrad, Petrohrad
Existenci hradiště na Vlčí hoře u Bílence dokládá zbytek zemního valu a artefakty, získané při povrchových sběrech. Ty datují jeho existenci v období mladší doby kamenné až střední doby bronzové.
Vlevo val s příkopem
Autor: © Prudký Martin, 12/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bílina
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Bílina, Bílina
Přemyslovské hradiště bylo od 10. do počátku 13. století správním střediskem tzv. bílinské provincie. Jako první z knížecích správních hradů přešlo do vlastnictví šlechtice – v r. 1237 jej získal oblíbenec Václava I. Ojíř z Frýdberka.
Bílovice hradiště - pohled od žel.zastávky Zdětín na Běleckém mlýně
Autor: © Ivo Rozehnal, 03/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bílovice Bílovický hrad, Bělecký mlýn
335.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Bílovice, Bílovice
Dodnes stále dobře patrné, i když již zalesněné hradiště, se zachovalým valem a příkopem, oválného půdorysu, na ploše asi 1,5 ha.
 
Vylámaný val na severní straně u silničky od Ježova hradu
Autor: © Ivo Rozehnal 08/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Biskoupka Terasa nad Hloučelou, Biskupka, Stínava
415.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Březina, Březina
Hradiště Biskoupka nese částečné valové opevnění, východní prostor zaujal ve středověku Ježův hrad. Nálezy z doby kultury lužických popelnicových polí a též středověkého zaměření. Lokalita zatím nebyla podrobně zkoumána.
Probíhající archeologická rekonstrukce brány a části opevnění
Autor: © Luděk Vláčil 06/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bojná I Valy
400.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko,
Významné raně středověké mocenské centrum, vybudované někdy na přelomu 8. a 9. stol., bylo za dobu své existence dvakrát násilně zničeno, poprvé se tak stalo na počátku 9. a poté v 10. stol. Velmi významná archeologická lokalita upravena jako archeoskanzen.
Celkový pohled od severu na kopec Hradisko
Autor: © Roman Řezáč 11/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bosonohy
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj
Hradiště z doby jevišovické a horákovské kultury, na výrazném kopci asi 1,5 km severozápadně od Bosonoh. Zachovány náznaky opevnění. Lokalita je zalesněna a leží mimo turistické trasy.
Autor: © Milan Caha 05/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Boudy u Čimelic
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Boudy, Boudy
Halštatsko-laténské hradiště vybudované v době mezi 7. stol. až 2. pol. 5. stol. př. Kr. Hradiště nemělo pravděpodobně sídelní roli, sloužilo jako refugium či svatyně. Zachoval se vnitřní val, místy až 13 m široký, vnější val je málo zřetelný.
 
Pohled na hradisko a staré rameno řeky Moravy.
Autor: © Luděk Vláčil 10/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Brodské Veleš
160.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Slovensko,
Slovanské nížinné hradisko zřejmě z 9.-10. stol. v lokalitě zvané Veleš se původně nacházelo na pravém břehu v záhybu řeky Moravy. Některé nálezy nasvědčují i mladšímu osídlení. Lokalita nebyla dosud odborně a systematicky prozkoumána.
Autor: © Milan Caha 10/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Březí
344.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Březí, Březí
Halštatské hradiště nedaleko obce Březina na okrese Praha – východ. Bylo považováno za slovanské, výzkum J. Kudrnáče z šedesátých let prokázaly starší původ. Velmi dobře dochovaný systém valů a příkopů.
Autor: © Prudký Martin, 03/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Budeč Budkův hrad
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kováry, Kováry
Hradiště Budeč bylo osídleno již v době bronzové ale v dějinách českého státu sehrálo hlavní úlohu v 9. a 10. století kdy zde měl být vyučován kníže Václav. Kostel sv. Petra a Pavla je nejstarší dosud stojící sakrální stavbou na našem území.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 34.228.41.66, RSS, Vaše oblíbená místa,