Hrady.cz

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Turistické cíle v okolí obce Ostrov

Středočeský kraj,  Kutná Hora  (KH)
Nalezeno celkem 115 záznamů, 1 / 10 stran, vyhledáno za 0.06 sec
Pohled na tvrziště
Autor: © Martin Kabeláč 11/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Alberovice
tvrz, terénní náznaky, není známo, Česká republika, Středočeský kraj, Alberovice
Výrazné zbytky tvrziště (pahorek jádra a rybník - bývalý vodní příkop) v jihozápadní části Alberovic. R. 1568 zmiňovány dvě tvrze s poplužním dvorem. Obě vznikly pravděpodobně při rozdělení vsi ve 14. století. Přesná poloha druhé tvrze není známa.
Pohled na torzo tvrze
Autor: © Martin Kabeláč, 12/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bělá
543.0 m. n.m.
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Bělá
Torzo věžovité tvrze v JV části vsi. První zmínka o vsi je z r. 1316. V roce 1384 se připomíná Mikuláš z Bělé. Po něm jeho syn Mikeš. V rozmezí let 1411–1415 je zde uváděn Brum z Bělé. První zmínka o tvrzi je z r. 1455. Poslední zmínka je z r. 1545. V r. 1881 došlo ke zbourání velké části tvrze.
tvrziště Bilantova Lhota - Celkový pohled.
Autor: © Marek Skýpala 06/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bilantova Lhota Mrázova Lhota
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Výrazné a velké tvrziště na skalnatém ostrohu nad Sázavou. A.Sedláček ztotožňoval tuto tvrz s Mrázovou Lhotou, ze 14.století na které vládl vladyka Jan. Archeologický výzkum však doložil život tvrzi ve 2.polovině 13.století. Tvrz zanikla požárem.
pohled od západu
Autor: © Pavel Zany Komárek 18. 3. 2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bohumilice
420.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Vysočina, Bohumilice
Zbytky zanikajícího tvrziště snad již ze 13. st. (první zmínka v přídomku r. 1289). V 16. ztrácí rezidenční funkci, tvrz je užívána jako selská usedlost. V 17. století pustne, poslední zmínka r. 1669. Dnes dochovány jen nepatrné terénní zbytky.
Do skály vytesaný sklípek v prostoru původního parkánu
Autor: © Filip Matoušek 03/2002
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Borovsko
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Terénní pozůstatky hradu z konce 13. století. Po připojení Zděnkem Medkem z Valdeka k panství zručskému (po r. 1489) začal hrad chátrat. Od roku 1569 je již uváděn jako pustý. Dochovány příkopy a tesaný sklípek.
Malé zbytky zdiva v místech původní tvrze
Autor: © Filip Matoušek 03/2002
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Borovsko
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Terénní zbytky tvrze později upravené na zámeček, postavené Ostrovci z Kralovic na počátku 17. stol. Za 30tileté války byla vypálena Švédy, v 2. polovině 18. stol. využita jako sýpka. Po r. 1971 byla budova zbořena v souvislosti se stavbou Želivky.
Autor: © Václav Čermák 08/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Budčice
mlýn - vodní, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Vodní mlýn na řece Sázavě byl postaven roku 1893 v místě zbořeného hamru. Do dnešních dnů má dochované a funkční původní vybavení včetně mlýnského kola.
Tvrziště od jihu
Autor: © Filip Matoušek 12/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Černýš
364.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Výrazné, příkopem a valem chráněné okrouhlé tvrziště po got. tvrzi ze 14. st.; zmínka o vsi z r.1362, před r. 1400 ji získali páni ze Samechova. Po smrti Mikuláše ze Samechova r. 1415 bylo zadlužené zboží odkoupeno Vilémem ze Soutic a tvrz zanikla.
Průčelí zámku
Autor: © Iva Synková 2001
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Červené Janovice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Barokní zámek, dnes škola v přírodě, vznikl z renesanční tvrze, ze které se zachovaly zbytky v Z křídle a zbytky příkopu. V části zámku byl po r. 1715 umístěn pivovar a sladovna. Přestavbami prošel v letech 1918, 1940-1941.
Bývalé východní nádvoří z jihu
Autor: © Ivan Grisa 06/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Čestín
488.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Zbytek renesančního zámku, postaveného v Čestíně snad na místě starší tvrze 1575–82 Adamem Slavatou z Chlumu. Od poč. 17. století bez residenční funkce (součást panství Kácov), v 19. stol. zbořena tři křídla. Majetek obce, většinou slouží jako byty.
Hlavní průčelí zámku (před zatopením v r. 1971) - Nejstarší část zámku
Autor: © Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy, Svoboda, Praha 1989
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dolní Kralovice dolní zámek
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Dolní Kralovice
Zaniklý zámek, jehož nejstarší část pochází z konce 16. století. V roce 1918 feudály opuštěn, sloužil jako úřednická budova, v roce 1971 zničen a zaplaven přehradou na řece Želivce.
celkový pohled od vesnice
Autor: © rodo chrozit, 03/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku evangelický kostel
394.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Opatovice
Evangelický kostel byl postaven v novorománském slohu r. 1886 na místě staršího kostela. Stavbu inicioval evangelický farář Josef Jakub Kučera. Některé části vnitřního zařízení pocházejí z tolerančních časů z konce 18. stol. Kostel přináleží místnímu sboru Českobratrské církve evangelické.

Fatal error: Call to undefined function dct() in /home/cizek/www/hrady/http/funkce.php on line 1083