Hrady.cz

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Turistické cíle v okolí obce Vevčice

Jihomoravský kraj,  Znojmo  (ZN)
Nalezeno celkem 88 záznamů, 6 / 8 stran, vyhledáno za 0.06 sec
Příkop - Příkop hrádku na severovýchodě
Autor: © Peprník 25/05/2003
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Pulkov
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Zaniklý hrad. Pro odbor. veřejnost obj. až r. 1985. Pův. jméno hrádku nezn. – jmen. po osadě Pulkov (18. stol.). K lokalitě možno přiřadit některou poustku znám. z písemností: Urbanice, osada Holawich – r. 1252 držena znojem. probošstvím, Dalibořice.
jižní ohyb okružního příkopu
Autor: © Pavel Zany Komárek 22/9/2002
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Pustý zámek Dobrá Voda
340.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Trstěnice
Zaniklá tvrz Dobrá Voda zmiňována r. 1355, kdy se odtud psala vdova po Cizkrajovi společně s jejich syny Našenem a Vrchoslavem. Tvrz prodali r. 1360 Bohuňkovi z Trstěnic, poté se majitelé často střídali. Tvrz zmíněna ještě r. 1492, r. 1506 jsou tvrz i ves uváděny pusté. Tvrz zanikla před r. 1550.
- Dochovaný fragment spodní hradby
Autor: © Jaroslav Řezáč 2003
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Rabštejn u Dukovan
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Dochovaná zeď hradu dvoupalácové dispozice. Hrad postavili páni z Janovic. Prvně byl zmíněn r. 1358, majiteli byli markrabě Jan Jindřich, v 15. st. loupeživý rytíř Hynek Jevišovský, za husitských válek Pernštejnové. R. 1476 uveden jako rozbořený.
Autor: © Petr Turyna 07/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Radniční věž
věž, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihomoravský kraj, Znojmo
Gotická radniční věž (80 m). Původní věž (postavena r. 1260) vyhořela r. 1444 a nová, samostatně stojící byla postavena v l. 1445-48 (stavitel Mikuláš ze Sedlešovic). R. 1854 vyměněn původní dřevěný ochoz z r. 1594 za litinový. Věž byla několikrát opravována, stejně tak i věžní báň nebo hodiny.
Pohled na severovýchodní budovu zámku, stojící snad na starších základech tvrze
Autor: © Roman Řezáč 12/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Rešice
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj
Polozpustlý renesanční zámek postavený koncem 16. st. pány z Vlašimi, snad přestavěn ze starší gotické tvrze, na terase nad říčkou Olešnou.
ruční papírna Stará škola
Autor: © Karel David 2012
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku ruční papírna Stará škola
ostatní, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihomoravský kraj, Želetice
Ruční papírna Stará škola vyrábí od r. 1998 papír tradiční metodou, starou 2 tisíce let. Papírna nabízí možnost exkurze (vč. možnosti vyzkoušet si výrobu papíru vlastnoručně) a funguje tak i jako muzeum výroby ručního papíru. Manufakturu provozují manželé Marcela a Karel Davidovi.
Pohled od zahrady
Autor: © Luděk Vláčil 02/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Skalice
230.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Skalice
V letech 1831-1839 nechal hrabě František Daun postavit na místě kaple a údajného sídla současný zámek. Kolem vznikl park, v němž se nachází památný platan. Zámek se v r. 1954 stal majetkem České katolické charity, která zde zřídila domov důchodců. Tomuto účelu slouží zámek dodnes.
Jižní nejzachovalejší část tvrziště
Autor: © Roman Řezáč 12/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Slatina
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Slatina
Zaniklá tvrz, která byla postavena pravděpodobně některým z místních vladyků, z nichž jako první se připomíná r. 1353 Vítek ze Slatiny. R. 1418 se potomek Vítka Kunášek píše z Rochova; tvrz byla tehdy patrně opuštěná a časem zanikla. Dnes zde stojí stodola. Místo tvrze upřesnil r. 2001 M. Plaček.
trojiční sloup na náměstí
Autor: © Milan Caha 12/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Jaroměřice nad Rokytnou
Barokní sloup z roku 1716 od Štěpána Pagana. Je ozdoben trojicí soch – sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Karla Boromejského. Sousoší Nejsvětější Trojice stojí na třech sloupech s kompozitními hlavicemi. Sloup prošel zásadní opravou v roce 1898, při které byly původní sochy nahrazeny kopiemi.
Autor: © Luděk Vláčil 02/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku sýpka
230.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Skalice
Sýpka na návrší byla zbudována počátkem 19. stol., kdy ves patřila hrabatům z rodu Daunů. V r. 1949 se stala součástí nově vzniklého JZD. Dnes patří dědicům Ing. B. Letovského, posledního majitele velké části skalického velkostatku.
- Pohled na rohový střep hradby z vnější strany
Autor: © Jaroslav Řezáč 2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Šenkenberk Šimperk
hrad, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj
Gotický hrad, ze kterého dnes zbyla jen zřícenina, byl založen na počátku 13. st. Podle písemností založen rakouskými Schenky. Poté ho vlastnili dědici Markvart a Protiva. Dle průzkumů hrad zanikl před polovinou 15. století.
jihovýchodní nároží zámku s hmotou schodišťové věže
Autor: © Jan P. Štěpánek 10/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Tasovice Mlýnský zámek
210.0 m. n.m.
zámek, chátrající, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Tasovice
Chátrající cenný zámecký areál vzniklý rozšířením got. mlýna řádu klarisek z přel. 13. a 14. stol. Před pol. 16. stol. rozšířeny a renesančně upraveny obytné budovy mlýna nobilizovanými měšťany v malý venkovský zámek. Po pořáru v r. 2009 se zámecká část mění rychle ve zříceninu, mlýn chátrá.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 52.91.245.237, RSS, Vaše oblíbená místa,