Hrady.cz
Rozměrné barokní sousoší z roku 1729 ve formě trojbokého sloupu, obklopeného sochami světců, dílo Johana Pursche. Spolu s nedalekým kostelem a zámkem vytváří dominanty rozlehlé chlumínské návsi. Obnoveno roku 1958. Absence protimorových patronů problematisuje literaturou udávaný účel jeho zřízení.
Hlavní obrázek místa
Sloup od západu
© Ivan Grisa 04/2011

Údajně morový sloup v Chlumíně

Graficke pismenko Majitelka chlumínského panství Anna Marie Františka Toskánská nechala roku 1729 postavit v západní části zdejší rozlehlé návsi bohatě zdobený sloup údajně jako poděkování za odeznění poslední velké epidemie této nemoci v Čechách (1714). Autorem byl Johan Pursch. Sloup má trojboký půdorys s bohatě zdobeným soklem, v jehož nikách stojí sochy tří zemských patronů: svatých Václava, Ludmily a Jana Nepomuckého. Na dříku sloupu nad jejich hlavami se nacházejí reliéfy s výjevy domnělého umučení každého z nich (vražda u dveří staroboleslavského kostela, uškrcení na Tetíně a shození z Kamenného mostu v Praze). Na konsolách, vystupujících ...
Ivan Grisa, dle A. Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém (...), díl VI., Politický okres mělnický, Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899, 7.4. 2011
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  sakrální památky
  socha, monument
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Chlumín
  Další sochy a monumenty
  Místa v okolí

  Chlumín

  Místo se nachází v hranicích
  města Chlumín.
  HistorieChlumín je doložen od 14. století, a to patrně již jako městečko. Náležel v předhusitské době pražským patriciům Velflovicům „od věže“ a jejich potomkům Dubeckým z Dubče. V 1. 1421 – 1547 patřil Chlumín Starému Městu pražskému, kterému byl zkonfiskován králem Ferdinandem I. Kdy městečko získalo znak, není známo, zdá se však, že se vyvinul z pečetního znamení. V literatuře se znak popisuje jako modrý štít se stříbrnou hradbou s věží a dvěma štítky s babenberským břevnem (stříbrným na červeném štítku). Tak je popsal už Widimsky. Přitom se babenberské štítky spojují s císařským držením Chlumína po konfiskaci v r. 1547. Existuje však jediný doklad znaku v barvách, v literatuře dosud neznámý, a to z r. 1843, malovaný Leopoldem Jelínkem v Liber memorabilium ecclesiae Klominensis II. Dá se předpokládat, že farář v Chumíně by byl měl znát správné barvy místního znaku, takže lze malbu přijmout jako spolehlivý dokument. V této knize jsou však barvy odchylné od barev tradovaných literaturou, totiž štít modravě bílý, zeď i věž jsou červené s modrou střechou a štítky (nesprávně korunované, což se na pečeti nikdy nevyskytovalo) modré s červeným břevnem. Takový podoba znaku by ukazovala k jinému původu a významu štítků; na babenberské je asi upravil teprve Widimsky, který pravděpodobně i v některých jiných případech maloval štítky s břevnem neznámých barev jako babenberské. Víme, že také Velflovici a Dubečtí užívali štítu s břevnem a celá úprava pečeti Matěje „od věže“ (z koruny vyrůstající věž a po stranách štítky s břevnem – viz arkýř Staroměstské radnice) se podobá úpravě chlumínského znaku. Bohužel neznáme barvy znaku Matěje „od věže“. Stará černobílá fotografie radničního arkýře ukazuje břevno černé, tedy ve skutečnosti bylo asi červené, štítek pak světlý, tedy asi stříbrný, nebo modrý, barva věže a okrouhlého pole byla ovšem asi jiná než ve znaku městečka. Tesaný znak Matějův byl zničen při požáru radnice 8. května 1945 a dnes je nahrazen bezbarvou kopií. Podoba obou znaků může být ovšem jenom náhodná. Kombinace barev modré a červené na štítkách na malbě znaku v Chlumíně odporuje sice heraldické zásadě o barvě a kovu, ale u některých znaků měst se nedodržovala, a proto není uvedená kombinace vyloučena. I přes zmíněné skutečnosti musíme tedy nepochybně jediný zachovaný doklad barevného znaku, byť teprve popis z roku 1843, uznat za rozhodující i pro dnešní popis.

  Turistické mapy

  Cykloturistické mapy, KartografieMapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 9888
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: socha, monument
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: volně přístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?9888
  Uveřejněno: 16.5.2011
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 17' 17.38"
  E 14° 27' 01.05"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Mělník  (ME)
  Obec: Chlumín
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.166.130.157)