Hrady.cz
Barokní zámek, původně tvrz ze 14. stol. V letech1656–72 barokně přestavěna M. Reinerem. V r.1910–11 restaurován architektem M. Blechou. V severovýchodní věži zámku je kaple sv. Serváce se štukovou raně barokní výzdobou. Od r. 2000 majetek státu.
Hlavní obrázek místa
25.7.2005
© Martin Hájek, 02/2008
Graficke pismenko Při stezce vedoucí z Vitorazska přes jižní Čechy dále do vnitrozemí byla založena, nejspíš za Vítka mladšího z rodu Vítkovců (1213 – 1236), osada pojmenovaná Třeboň, na místě předem upraveném (tříbiti). Po Vítkovi následovali jeho synové Pelhřim (1255, †1261), Ojíř (1255 – 1306) a Vítek (1265 – 1266). Na západním konci tržiště si vystavěli dvorec, oddělený od osady příkopem a dřevěnou hradbou. Uplatňoval se však již jako součást prvního městského opevnění. Osada Třeboň se rychle rozvíjela (r. 1280 se připomíná kostel). Poslední držitel Třeboně z landštejnské větve Vítkovců, Jan, prodal Třeboň bratrům Petru, Joštovi, Oldřichu a Janu z Rožmberka, jejichž ...
Hrady, zámky a Tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy, 27.11. 2002

  historie

  Třeboň 1. Popis.
  Kromě Krumlova není v jižních Čechách sídla bohatýrského, k němuž by se tolik skvělých upomínek poutalo, jako zámek Tře boňský. Nebaví nás ani polohou, poněvadž stojí v rovině, ani vý stavností, poněvadž se skládá ze stavení prostých, ale znajíce vše to, co se tu kdy dálo, rádi pozdržíme se v těch místech, kdež jeden z našich nejslavnějších rodův dokonal a jiný rovněž slavný rod v Čechách počátek svůj vzal. Se zálibou, avšak s citem elegickým

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 18.8. 2004
  2. Dějiny a držitelé Třeboně.
  Čím jistější jest, že hvozd při pomezí českém patřil panovníkům, tím nesnadněji určiti lze, jak se stalo, že přešla větší jeho čásť v držení rodin panských a jak nabyli Vítkovci rozsáhlých lesův a blat na po mezí Krumlovském, Novohradském, Třeboňském a Hradeckém. Pů vodní jejich statky, jež se rozprostíraly v okolí Prčic a na poříčí Lužickém, zasahovaly asi až blízko ke Třeboni a snad i ještě dále do krajiny té močálovité a bahnité, kdež

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017

  pověsti

  Vodní růže
  Kolem dokola Třeboně se lesknou široce rozlité plochy rybníků, nad nimiž se třepotají hejna vodního ptactva. Třeboň se svým zámkem je „vodní růží“, která zkvetla mezi vodami. Proslulé třeboňské rybníky jsou dílem smělého, odvážného ducha regenta (vrchního správce) rožmberského Jakuba Krčína. K nejrozsáhlejším patří rybník Svět, přilehlý k Třeboni. Krčín, pojav myšlenku jej založiti, dal zbourati předměstí, které se v těch místech rozkládalo, a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Petr Vok
  Petr Vok, poslední člen starobylého rodu pánů z Růže, byl pán mysli hrdinské a přitom srdce dobrého a povahy vznešené a ušlechtilé. Rožmberský kronikář Václav Březan líčí jeho osobnost takto: Byl pán postavy spanilé, vyšší nežli jeho bratr Vilém, vzezření libého, způsobů vážných, vpravdě knížecích, promlouvání rozumného, milosrdný, přívětivý. Ač se hněval, však žádnému nelál a nezlořečil, než mírnými slovy domlouval. Pán veselý rád však i

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  WC, Restaurace, Parkoviště, Suvenýry, Rezervace, Ubytování, Pronájem prostor
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Třeboň
  Další
  Místa v okolí

  Třeboň

  Místo se nachází v hranicích
  města Třeboň.
  HistorieStarší sídliště bylo povýšeno na město snad ve druhé polovině 13. století. Kdy město získalo znak, není známo, je to však staré znamení, doložené pečetěmi ve 14. století a charakterizující rožmberské město. Podle těchto pečetí by se měl znak popisovat takto: Na modrém štítě je do oblouku nízká stříbrná kvádrová hradba s cimbuřím o sedmi červeně krytých stínkách, za níž vystupují dvě rovněž stříbrné čtyřhranné věže. Každá má velké gotické okno v dolním patře a v něm malou červenou růži, dvě podobné růže nad oknem a v horním poschodí dvě užší okna vedle sebe. Nad nimi je řada pěti maličkých růžiček, jen však na nejstarší pečeti. Nad třemi červeně krytými stínkami cimbuří má každá věž červenou stanovou střechu, taškami krytou, se zlatou makovicí. Mezi věžemi nad hradbou je gotický štít stříbrný s červenou pětilistou růží rožmberskou. Z pravého horního okna levé věže trčí šikmo vzhůru nad střední štítek korouhev s týmž znamením červené růže na stříbrném poli. Časem se znak zjednodušil a především se upustilo od přemíry drobných růžiček. Takto upravený znak známe z renesanční pečeti z r. 1556 i z dalších dokladů a užívá ho město i dnes.

  Turistické mapy

  Turistické mapy 1:100 000, KartogradieEdice Kartografie

  Nová místa


  Kontaktní informace
  Třeboň - státní zámek
  379 01 Třeboň
  Tel: 384 721 193
  E-mail: zamek.trebon@cmail.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 846
  Typ místa: zámek
  Podkategorie: hrad přestavěný na zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?846
  Uveřejněno: 30.6.2002
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 00' 11.78"
  E 14° 46' 10.07"
  Země: Česká republika
  Kraj: Jihočeský kraj
  Okres:  Jindřichův Hradec  (JH)
  Obec: Třeboň
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.198.103.13)