Hrady.cz

hrad Brdo

Hrádek u Manětína
Málo známý hrádek u obce Brdo z přelomu 13. a 14. stol., za jehož zakladatele jsou považováni příslušníci rodu znamení tří obrněných nohou. Dodnes dobře patrné příkopy a valy. Dvě plošiny oddělené příkopem, z niž větší je považována za jádro hradu.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled
Pohled ze silnice nad obcí Brdo. Uprostřed jádro hradu a za ním prosvítající střechy domů v Hrádku.
© Luděk Pitter 01/2008
Graficke pismenko Hrádek, nazývaný Brdo, stával západně od Manětína, mezi obcemi Brdo a Hrádek, na plošině dlouhé břidlicové ostrožny, obtékané ze tří stran Lučním potokem. Plošina je dobře vidět přímo z jediné silnice vedoucí do obce Brdo. Dostat se na ostrožnu se zbytky po bývalém hrádku je poměrně snadné. Jedna cesta vede z Brda. Sejdeme po cestě k potoku, přejdeme lávku a po modře značené turistické cestě stoupáme až na rozcestí Nad Hrádkem, kde se nesjízdná cesta z Brda spojuje s cestou do Hrádku. Pokračujeme již po neznačené cestě na Hrádek, za remízkem přejdeme pole a jdeme téměř po vrstevnici středem ostrožny k hrádku. Můžeme také jít kratší cestou ...
L.P., 26.1. 2008

  historie

  O hrádku je jen málo informací. Vlastní lokalita je místně známá, většinou považována za pozůstatky hradiště. Při archeologickém průzkumu provedeném v šedesátých letech minulého století bylo zjištěno na ostrožně pravěké (eneolitické) výšinné sídliště chamské kultury a konstatováno také středověké osídlení. Snad nejvíce na tento hrádek upozornil místní badatel dr. Josef Miler. V současné době převládá názor, že hrádek mohli založit příslušníci

  L.P. (Rožmberský P., Novobilský M., Mikota P.: Josefa Milera Neznámé hrady severního Plzeňska), 26.1. 2008

  popis

  Půjdeme-li středem ostrožny od rozcestí Nad Hrádkem (od východu) nejprve narazíme na naznačený val a z části zasypaný příkop široký asi 10 m. Za příkopem vstoupíme do prostoru malé plošiny, patrně bývalého předhradí. Malá plošina měří 24 m x 15 m a je ukončena další naznačeným valem a příkopem širokým až 12 m. Za druhým příkopem ve směru od jihovýchodu se zvedá hrana hlavní velké plošiny. Velká plošina má rozměry asi 60 x 20 m a pravděpodobně

  L.P. (Novobilský M., Rožmberský P.: Hrádek Brdo, Hláska, roč. 11,2000, č.1, KAS), 27.1. 2008
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Manětín
  Další hrady
  Místa v okolí

  Manětín

  Místo se nachází v hranicích
  města Manětín.
  HistorieSídliště, doložené od 12. století, se připomíná od r. 1235 jako trhová ves, ve 14. věku jako městečko. Kdy městečko získalo znak, není známo, doložen je však znakovou pečetí z r. 1429. Pravá polovina jeho štítu připomíná johanity, jimž Manětín náležel v l. 1169 – 1420. Je možné, že u této pečeti šlo prvotně o erb vrchnost, tj. johanitského velkopřevora Semovita, knížete těšínského, který nadal Manětín r. 1382 plzeňským právem. Po r. 1420 náleželo město Švamberkům, a tak se erb vrchnosti změnil ve znak města. Nezvyklá poloha poloviční orlice v levém poli hledící doprava vedla ve starší literatuře k nesprávnému popisu, jako by šlo o polovici císařského orla, což odporuje podobě užívané důsledně od r. 1429 na pečetích i na průčelí radnice. Také ministerstvo vnitra ve svém vyjádření z r. 1948 konstatovalo, že sice neexistuje žádné privilegium, ale pečeti dostatečně dokumentují obrácení orlice k pravé straně. Ostatně znak na pečeti z r. 1429 dostatečně vysvětluje vznik nezvyklé polohy orlice.

  Odkazy (www strany)

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  Cykloturistické mapy, KartografieMapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Nová místa


  Kontaktní informace
  Katastrální území:
  Hrádek u Manětína
  Základní informace místa
  ID místa: 5968
  Typ místa: hrad
  Stav místa: terénní náznaky
  Přístupnost: volně přístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?5968
  Uveřejněno: 27.1.2008
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 00' 23.00"
  E 13° 15' 39.69"
  Země: Česká republika
  Kraj: Plzeňský kraj
  Okres:  Plzeň-sever  (PS)
  Obec: Manětín
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.224.89.34)