Hrady.cz
Zaniklý pozdně románský kostel, jehož základy byly znovuobjeveny v letech 2002–2004 při archeologickém výzkumu.
Hlavní obrázek místa
Zbytky oltáře
© Stanislav Wohlmuth, 28.9.2009
Graficke pismenko V okolí kostela jsou instalovány informační tabule s podrobnostmi o archeologických pracech přímo na lokalitě, kde kostel stával, tak i v širokém okolí (štoly, sejpy atd.) Při konzervaci zdiva kostela došlo k jeho částečnému doplnění. Nové zdivo je od původního odděleno naznačenou barevnou linkou.
17.1. 2007

  historie

  Kostel svatého Mikuláše pod Krudumem (Chlumem)
  Zaniklý pozdně románský kostel s protáhlou hlavní lodi s pravoúhlým presbytářem vyrostl na skalním výchozu poblíže průsmyku na staré cestě ze Sokolova do Lokte. Výzkum nalezl bohatý archeologický materiál, jež poskytl cenné informace o jeho existenci. Historické prameny ho poprvé zmiňují roku 1253 v souvislosti s majetkem řádu křížovníků s červenou hvězdou jako filiální k loketskému kostelu sv. Václava spolu s dalšími, dnes již zaniklými kostely

  Výtah z textu na informační tabuli, 17.1. 2007
  Trochu historie
  Vrch Krudum s kostelem sv. Mikuláše se nachází v Karlovarském kraji mezi městy Sokolov a Horní Slavkov, při severní hranici chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Bájná hora Krudum získala své pojmenování snad po Keltech, kteří se v tomto kraji usadili. Zmiňuje se o něm poprvé král Václav I. roku 1253, kdy jej daroval do užívání řádu křížovníků s červenou hvězdou V roce 2002 proběhl archeologický průzkum v místě, kde se předpokládalo, že

  Stanislav Wohlmuth, 13.3. 2012
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  sakrální památky
  kostel, chrám
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Sokolov  (SO)
  Horní Slavkov
  Další kostely, chrámy
  Místa v okolí

  Horní Slavkov

  Místo se nachází v hranicích
  města Horní Slavkov.
  HistorieMěstečko bylo založeno r. 1489. Už v 1. polovině 16. století užíval Slavkov znaku, který vidíme na pečeti. Byl to čtvrcený štít, v jehož prvním poli byly hrábě, v druhém jednoocasý lev ve skoku, v třetím šikmo položená radlice pod korunou a konečně ve čtvrtém zkřížená hornická kladiva. Barvy tohoto znaku neznáme. Už na jedné z těchto pečetí v 16. století si Slavkovští přidali ke znaku svémocně po způsobu Jáchymova a Krásna dva horníky jako strážce štítu. Ti však ke znaku správně nepatřili a nebyli také později pojati do jeho polepšení. V r. 1547, když král Ferdinand I. město povýšil na královské horní město, polepšil zároveň Slavkovu znak privilegiem z 1. září 1547. Tehdy dostal slavkovský znak podobu, které užívá podnes. Byl to opět čtvrcený štít, ovšem se změněnými znameními. Historie se opakovala; v r. 1664 si dali Slavkovští opět na velké pečetidlo vyrýt po stranách štítu dva horníky jako jeho strážce. Stalo se tak nepochybně opět svémocně. Svědčí o tom později zhotovený opis listiny, v níž je znak právě i se strážci štítu popsán. Tento opis zhotovil W. R. Widimsky z neznámé předlohy. Jde však o listinu zhotovenou tak, aby připomínala originál s malovaným znakem uprostřed. Listina se vydává za privilegium dobře známé a datované 1. září 1547, její text je však falešný. Od pravé listina Ferdinandovy, podnes zachované v originále v OA v Jindřichovicích, se liší právě v popisu znaku, v němž jsou obráceny barvy 3. pole (zlatý lev na černém poli), které se takto nesprávně v 19. století malovalo, a v popisu strážců štítu, které originál nezná a kteří se objevili teprve r. 1664. Listina tedy působí dojmem falza zhotoveného k tomu, aby bylo podporou pochybnému stáří svémocně přidaných strážců štítu. Kdo byl jejím autorem a kdy vznikl její text, není ovšem známo. V každém případě je nesporné, že správná podoba znaku je určena originálem privilegia v OA, který byl řádně vydán a doručen a také chován až podnes v archivu města Horního Slavkova. Správný má tedy být štít bez horníků a ve třetím poli lev černý ve zlatém poli.

  Odkazy (www strany)

  Turistické mapy

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 4915
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kostel, chrám
  Stav místa: zřícenina
  Přístupnost: volně přístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?4915
  Uveřejněno: 17.1.2007
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 08' 49.14"
  E 12° 43' 47.66"
  Země: Česká republika
  Kraj: Karlovarský kraj
  Okres:  Sokolov  (SO)
  Obec: Horní Slavkov
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 54.196.190.32, RSS, Vaše oblíbená místa,